THL:n verkkosivusto apuvälineistä siirtyi Terveyskylän Kuntoutumistaloon

Suomen yliopistosairaaloiden verkkopalvelu Terveyskylän Kuntoutumistalo sai uuden laajan sisältökokonaisuuden apuvälineistä, kun Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivustolla sijainnut aineisto apuvälineistä siirrettiin sinne. Sivuille on koottu apuvälinepalveluihin ja apuvälineisiin liittyvää tietoa tukemaan apuvälinealan ammattilaisten, tutkijoiden ja opiskelijoiden tiedontarpeita. Samaa tietoa tarvitsevat terveydenhuollon ja sosiaalialan ammattilaiset sekä apuvälineen käyttäjät ja heidän läheisensä.

Ensimmäisessä vaiheessa avattiin erityisesti ammattilaisia palvelevat sivustot. Tulevaisuudessa sisältöjä tulee myös muille käyttäjille sekä Terveyskylän digitaalisille hoitopoluille. Lisätietoja täältä.