Hei, huomaa mut! -kampanja

Kuulovammaisella lapsella on oikeus olla ensisijaisesti lapsi. Yhteiskuntamme ei kuitenkaan mahdollista tätä yhdenvertaisesti kaikille kuulovammaisille lapsille. Monet heistä joutuvat edelleen vaatimaan omia oikeuksiaan.

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry (KLVL) jatkaa viime vuonna käynnistynyttä ”Hei, huomaa mut!” -kampanjaa, jonka kautta liitto pyrkii muistuttamaan kuulovammaisen lapsen oikeuksista ja tuomaan esille niitä haasteita, joiden kanssa kuulovammaisten lasten perheet kamppailevat arjessaan ja tarjoamaan perheille tukea. Liitto haluaa kiinnittää tänä vuonna huomiota erityisesti kuulovammaisten lasten ja nuorten sosiaalisiin suhteisiin ja vuorovaikutukseen vaikuttaviin asioihin: kaverisuhteisiin, harrastuksiin, kieleen ja tulkkaukseen sekä kuunteluympäristöihin. 

Ajankohtaista

2022: Hei, huomaa mut! -kampanjointi jatkuu 28.11.–11.12.2022

2021: 29.10. Haasteet kuulovammaisten lasten perheissä – tutustu kyselyn tuloksiin

2021: Lue 18.10. julkaistu mediatiedote elokuussa 2021 toteutetun selvityksen tuloksista

2021: Lue 11.8. julkaistu kampanjakirje

2021: Lue 9.8. julkaistu mediatiedote kampanjasta ja kuulovammaisten lasten oikeuksista.

”Hei, mäkin haluan tulla mukaan!” – Kuulovammainen lapsi ja nuori harrastuksissa

Kuulovammaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa ja olla osallisena yhteisössään. Silti kuulovammaisille lapsille sopivien harrastusten löytäminen askarruttaa ja haastaa monia perheitä. KLVL:n vuonna 2021 tekemän selvityksen mukaan vapaa-ajalla kuulovammaisen lapsen tai nuoren oikeuksiin liittyviä haasteita ja epäkohtia on kohdannut 40 % kuulovammaisten lasten perheistä. Nämä ongelmat liittyvät suurella osalla kuulovammaisen lapsen harrastustoimintaan (68 %). 

Kynnys harrastustoimintaan osallistumiselle voi olla suuri ainoana kuulovammaisena lapsena harrastusporukassa. Harrastustoimintaan osallistuminen voi vaatia vanhemmilta paljon, sillä harrastusten vetäjät pitää perehdyttää tilanteeseen, opettaa heidät kohtaamaan kuulovammainen lapsi ja toimimaan tulkin kanssa. Viittomakielen tulkin saaminen vapaa-ajalle voi olla hankalaa. Erityisesti tänä syksynä Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto on saanut useita yhteydenottoja siitä, että lapsi ei voi harrastaa tai harrastusretkiä on peruuntunut, koska tulkkia ei saa.  

Vinkkejä vanhemmille:

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitolta on saatavilla opas harrastusryhmien vetäjille. Voit myös tilata sen sivuiltamme. Vinkkejä harrastusryhmien vetäjille -opas on nimensä mukaisesti kätevä kompakti opas, joka kannattaa ottaa mukaan ja viedä oman lapsen harrastustoiminnan vetäjille tutustuttavaksi. Siitä löytyy selkeitä konkreettisia ohjeita kuulovammaisen lapsen huomioimiseen ja ohjaamiseen harrastustoiminnassa.

Suomen Kuurojen Urheiluliitto (SKUL) on julkaissut myös kattavan oppaan kuulovammaisen liikkujan kohtaamiseen. Oppaan tarkoitus on avata sitä, miten kuulovamma kannattaa huomioida liikunnassa niin, että kuulovammainen liikkuja kokee tulevansa kohdatuksi tasavertaisena liikkujana. Tiiviissä oppaassa on vinkkejä sekä viittomakielisten että huonokuuloisten liikkujien kohtaamiseen, käsitteiden selvennystä ja lista, mistä saa lisää tietoa aiheesta.

Suosittelemme vaihtamaan kokemuksia harrastustoiminnan osalta myös muiden kuulovammaisten lasten vanhempien kanssa. KLVL:n kurssien ja tapahtumien lisäksi hyvä matalan kynnyksen paikka kokemusten jakamiseen löytyy Facebookin Kuulovammaisten lasten vanhemmat -ryhmästä. Huom. ryhmä ei ole KLVL:n vaan yksityishenkilöiden ylläpitämä.

”Hei, ollaan yhteydessä!” – Oikeus omaan kieleen

Kuulovammaisella lapsella ja nuorella on oikeus tulla kuulluksi ja kommunikoida muiden kanssa yhdenvertaisesti. On kunnioitettava hänen oikeuttaan viestiä ja tulla ymmärretyksi omana itsenään. Lapsen tulisi saada viestiä tavalla, joka hänelle sopii luontevimmin. Lapsella on oikeus omaan kieleen. Perheillä on oikeus yhteiseen kieleen.  

On erityisen harmillista, että kuulovammaisten lasten perheet kohtaavat viittomakieltä syrjiviä asenteita jopa kuulokeskuksissa. Selvityksemme mukaan kielen ja kommunikaation kanssa haasteita on kohdannut 29 % kuulovammaisten lasten perheistä. Ylivoimaisesti eniten (83 %) ongelmat liittyvät viittomakielen tai tukiviittomien kotiopetukseen. 

YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus velvoittaa turvaamaan lasten oikeudet. Myös tulkkia tarvitsevalla lapsella on oikeus tulla kuulluksi ja ymmärretyksi. Lapsen hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että hänelle on tarjolla tarvitsemansa kommunikaatiota tukevat palvelut. Perustuslaki turvaa viittomakieltä käyttävien kielelliset oikeudet. Oikeus tulkkauspalveluiden käyttöön perustuu lakiin vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta. Se ei sisällä ikärajoja, joten tulkkaus on myönnettävä jokaiselle sitä tarvitsevalle, myös varhaislapsuudessa. 

Vinkkejä vanhemmille:

Kannattaa olla suoraan yhteydessä Kelaan ja antaa palautetta heti, jos tulkin saamisessa on ongelmia. Jos kaipaat lisää tietoa kuulovammaisten lasten oikeuksista tai haluat kertoa meille omista kokemuksistasi, perheenne tilanteesta tai vaikkapa kohtaamistanne haasteista ja epäkohdista, ota meihin rohkeasti yhteyttä! Voit tehdä sen kätevästi myös tämän yhteydenottolomakkeen kautta. Voit jättää lomakkeen kautta meille viestin myös anonyymisti.

Ensimmäistä kieltävää vastausta tai päätöstä ei kannata säikähtää eikä sitä kannata hyväksyä, vaan ota rohkeasti yhteyttä meihin joko yllä mainitun lomakkeen kautta tai suoraan, niin katsotaan yhdessä miten voimme auttaa asiassa.

Valitettavasti tarpeellisia palveluja saadakseen pitää joskus myös taistella. Tällöin on hyvä KLVL:n tuen lisäksi myös hyödyntää median ja politiikassa työskentelevien vaikuttavuutta ja tuoda heille ja heidän kauttaan ongelmia julkisesti esille. Myös sosiaalisen median kautta tehdyn julkaisun vaikuttavuutta ei pidä aliarvioida, sillä se saattaa tavoittaa oikeassa hetkessä oikean henkilön tai saada aikaan laajemman liikkeen ja tukijoukon.

”He, mitä kuuluu?” – Kaverit voimavarana

Kaverit ovat voimavara kuulovammaisten lasten ja nuorten elämässä. Kaveri saattaa auttaa tilanteissa, joissa kuuleminen jää epävarmaksi. Kuulovammainen lapsi tai nuori voi kokea isommat kaveriporukat välillä raskaiksi. Ryhmässä kuuntelu vaatii paljon keskittymistä, joka vie voimia. Kavereita voi puolestaan turhauttaa asioiden selittäminen moneen kertaan. Useat kuulovammaiset lapset ja nuoret kärsivät puutteellisista kaverisuhteista.  

KLVL:n selvityksen mukaan kuulovammaisella lapsella voi olla ikäviä kokemuksia myös uusien aikuisien kohtaamisesta. Kuulon eri asteita ei välttämättä ymmärretä, ja ulkopuolisen asenne ja tietämys saattaa pelkistyä siihen, että hänen mielestään joko kuulee tai sitten ei. Joskus uusissa kohtaamisissa kuuleva osapuoli saattaa lopettaa lapsen kanssa kommunikoinnin ja kontaktin, tai jopa poistuu paikalta. Vapaa-ajalla kuulovammaisen lapsen tai nuoren oikeuksiin liittyviä haasteita ja epäkohtia on kohdannut 40 % kuulovammaisten lasten perheistä. Nämä ongelmat liittyvät pääasiassa sosiaalisiin suhteisiin kavereiden kanssa.

Vinkkejä vanhemmille:

Kannattaa tulla mukaan vertaistoimintaan! KLVL järjestää kursseja, leirejä ja tapahtumia kuulovammaisten lasten perheille sekä kuulovammaisille lapsille ja nuorille. Vertaistoiminnan kautta tapaa muita vastaavassa tilanteessa olevia. Se tukee lapsen ja nuoren itsetunnon ja identiteetin vahvistumista ja vertaistilaisuuksissa opituista ryhmä- ja kaveritaidoista on hyötyä lapsen ja nuoren elämässä. Tilaisuuden päätteeksi voi vielä vaihtaa yhteystietoja uusien tuttavuuksien kanssa ja jatkaa yhteydenpitoa – monet ovat saaneet hyviä ystäviä tapahtumiemme kautta!

Ilmoittautuminen ensi vuoden kursseille ja tapahtumiin aukeaa pian. Löydät lisätietoja tapahtumakalenterista.

”Hei, nyt ei kuulu!” – Kuunteluympäristöllä on pitkälle kantautuvia vaikutuksia

Esteetön kuunteluympäristö edistää kaikkien hyvinvointia ja tilojen viihtyvyyttä. Se koostuu hyvästä akustiikasta, vähäisestä taustamelusta, kuuntelua helpottavista äänijärjestelmistä ja tiedon esittämisestä myös visuaalisesti selkeässä muodossa. Huono kuunteluympäristö voi vaikuttaa myös kaverisuhteisiin ja harrastuksiin. Se voi uuvuttaa kenet tahansa. Erityisesti tämä on pulmana kuulovammaisella lapsella tai nuorella, jolla ei välttämättä ole enää energiaa päivän jälkeen käydä harrastuksissa tai nähdä kavereita, koska on joutunut koko päivän skarppaamaan kuulonsa kanssa. KLVL peräänkuuluttaa esteettömän kuunteluympäristön huomioimista.

Vinkkejä vanhemmille:

Jos lapsi on aloittamassa varhaiskasvatuksen tai perusopetuksen kannattaa vinkata koululle Kuuloliiton verkkosivuilta löytyvistä ohjeista esteettömään kuunteluympäristöön. Nämä ohjeet on hyvä huomioida myös tiloja remontoidessa. Hyvässä kuunteluympäristössä pyritään minimoimaan kaikuisuus ja taustamelun määrä ja tukemaan kuuntelua mm. riittävällä valaistuksella, asianmukaisilla äänentoiston apujärjestelmillä sekä opasteilla.

Kannattaa olla myös yhteydessä kuntoutusohjaajaan, joka voi auttaa esimerkiksi kertomalla päivähoidon tai koulun henkilökunnalle kuuntelua helpottavista apuvälineistä ja siitä, kuinka kuunteluympäristöä voidaan parantaa .

Kuunteluympäristöön liittyviä vinkkejä löytyy myös paljon vertaistuen kautta. Niitä voi kysellä esimerkiksi aiemmin mainitun Kuulovammaisten lasten vanhempien -Facebook-ryhmän kautta. Akustiikka kannattaa huomioida myös kotona!

Jaa tarinasi ja vaikuta kanssamme!

Voit auttaa saamaan näkyvyyttä kuulovammaisten lasten oikeuksille jakamalla ”Hei huomaa mut!” -kampanjan viestejä sosiaalisessa mediassa. Jaa myös oma tarinasi liittyen kuulovammaisten lasten oikeuksiin ja kampanjan tämän vuotiseen teemaan vuorovaikutuksesta ja sosiaalisista suhteista, tai kerro meille vinkkejä, joita toivot, että välittäisimme muille kuulovammaisten lasten perheille. Voimme täydentää hyviä vinkkejä myös kampanjasivuillemme!

Ota meihin yhteyttä, mikäli haluaisit julkaista tarinasi verkkosivuillamme tai vaikka järjestömme Nappi-lehdessä. Voit vaikuttaa myös jakamalla tarinasi ja kokemuksiasi oman someprofiilisi ja verkostosi kautta, tai esimerkiksi ottamalla yhteyttä paikalliseen tai valtakunnalliseen mediaan. Jos haluat, että liitto jakaa tarinasi tai lapsesi tarinan anonyymisti, se onnistuu myös. Meihin voi ottaa yhteyttä anonyymisti oheisella lomakkeella.

Vuoden 2022 kampanjaviesteissä käytämme mm. hashtageja #heihuomaamut #lapsenoikeudet #klvlry #kuulovamma #vuorovaikutus #sosiaalisetsuhteet #harrastukset #kuunteluympäristö #kaverit