Tietoa ja materiaalia jäsenyhdistyksille

Keräämme tälle sivulle jäsenyhdistyksillemme hyödyllistä materiaalia. Mikäli kaipaat oppaita tai muuta materiaalia, jota et täältä löydä, olethan yhteydessä toimistoomme.

Tilaa yhdistyskirje

Tilaamalla yhdistyskirjeen sähköpostiisi saat noin 6-8 vuodessa ajankohtaista järjestötietoa kätevästi pakatussa muodossa. Löydät tilauslomakkeen alta. Yhdistyskirje on suunnattu KLVL:n yhdistysten aktiiveille ja luottamushenkilöille.

Lataa oppaita

Alta löydät erilaisia oppaita vapaasti hyödynnettäväksi yhdistyksen toimintaa suunniteltaessa ja toteuttaessa. Suosittelemme ehdottomasti niihin tutustumista!

Vertaistoiminnan järjestämisen opas

Oppaan tarkoituksena on opastaa jäsenyhdistysten vapaaehtoisia järjestämään vertaistoimintaa. Oppaassa on kerrottu askel askeleelta, miten tilaisuuden järjestäminen etenee suunnittelusta käytännön toteutukseen.

Pieni yhdistysopas

Pieni yhdistysopas on hyvä apuväline ja työkalu yhdistyksen arkea helpottamaan. Se on suunattu erityisesti yhdistysten johtoryhmälle ja tarjoaa vinkkejä yhdistyksen hallinnon, taloushallinnon, viestinnän yms. pyörittämiseen. Voit ladata oppaan alta.

Uuden perheen vastaanottamisen opas

Oppaan tarkoituksena on antaa vinkkejä siihen, miten uusi perhe olisi hyvä ottaa vastaan jäsenyhdistyksessä. Mitä pitäisi ottaa huomioon, että yhdistyksen jäseneksi liittynyt perhe saa riittävästi tietoa yhdistyksestä ja sen järjestämästä toiminnasta tai keneen voi tarvittaessa olla yhteydessä ja kysyä neuvoja tai lisätietoja. Tavoitteena on, että uusi perhe tuntisi olevansa tervetullut joukkoon.

Vertaistoiminnan ideaopas

Tämä opas on tarkoitettu Kuulovammaisten lasten vanhempien liiton jäsenyhdistyksille avuksi vertaisperhetapaamisten ideointiin ja suunnitteluun. Kuulovammainen lapsi on usein omassa koulussaan tai lähiympäristössään ainoa kuulovammainen. Lapsille on suunnattoman tärkeää saada osallistua tapahtumiin, joissa voi he voivat kokea iloa yhteenkuuluvuudesta ja samankaltaisuudesta. Vertaisperhetapaamiset auttavat lapsia ja nuoria rakentamaan positiivista minäkuvaa ja vahvistavat itsetunnon ja identiteetin kehittymistä.