Liity jäseneksi

Kolme hyvää syytä liittyä jäseneksi

1. Perheenne saa vertaistukea ja tietoa

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liiton järjestämillä kursseilla, leireillä, tapahtumissa ja verkkotilaisuuksissa on mahdollisuus tutustua muihin samankaltaisessa elämäntilanteessa oleviin perheisiin, siis vertaisiin. Erityisen tärkeitä nämä kohtaamiset ovat kuulovammaisille lapsille, jotka eivät arjessaan välttämättä muutoin kohtaa toisia samalla tavalla erityisiä lapsia. Vertaisten kohtaaminen ja heidän kanssaa toimiminen edistää myös kuulovammaisten lasten ja nuorten itsetunnon ja identiteetin kehittymistä. Vanhemmat pääsevät jakamaan kokemuksia, vinkkejä ja tarinoita muiden kuulovammaisten lasten vanhempien kanssa.

2. Liiton edunvalvontatyö on perheenne tukena

Liitolle on tärkeää edesauttaa kuulovammaisten lasten, nuorten ja perheiden arjessa jaksamista ja sosiaalista hyvinvointia. Tämän vuoksi pidämme huolta kohderyhmämme etujen valvomisesta.

Toteutamme edunvalvontaa myötävaikuttamalla yhteiskunnalliseen päätöksentekoon erilaisten lausuntojen, kannanottojen ja päättäjätapaamisten avulla, pitämällä yhteyttä sairaaloiden kuulon kuntouttamisesta huolehtiviin työntekijöihin ja eri viranomaisiin sekä seuraamalla liiton toiminnan kannalta tärkeiden lakien valmistelua. Teemme tiivistä yhteistyötä muiden kuuloalan toimijoiden kanssa, toimimme erilaisissa vaikuttamisverkostoissa sekä jaamme tietoa ja materiaalia.

Autamme jäsenperheitämme myös monissa paikallisissa ja arkisissa asioissa, joten olethan meihin matalalla kynnyksellä yhteydessä.

3. Saat Nappi-lehden ja muita jäsenetuja

Nappi-lehti toimitetaan kotiisi neljä kertaa vuodessa. Napissa on ajatuksia sekä tunteita herättäviä kertomuksia kuulovammaisista lapsista ja nuorista sekä heidän perheistään. Lehden sivuilla vierailee jatkuvasti monen eri alan ammattilaisia, jotka tarjoavat mielenkiintoisia näkökulmia, kokemuksia ja teräviä huomioita polttaviin aiheisiin. Saat monipuolisesti tietoa kaikesta kuuloon ja kuulovammoihin liittyen. Lehdestä löytyy myös lasten omat sivut sekä tärkeimmät jutut käännettynä myös ruotsinkielelle.

Jäseneksi liittyminen

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry (KLVL) toimii valtakunnallisena keskusjärjestönä 9 paikalliselle jäsenyhdistykselle. Jäsenyhdistykset toimivat eri puolella Suomea vapaaehtoisvoimin ja niiden hallitukset koostuvat kuulovammaisten lasten vanhemmista. Perheet liittyvät ensisijaisesti lähimpään KLVL:n jäsenyhdistykseen oman asuinalueensa mukaan. Liittyminen suoraan KLVL:n henkilöjäseneksi on myös mahdollista, löydät lisää tietoa siitä alempaa.

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto käyttää jäsenrekisterinään Membookia. Liityt jäseneksi valitsemalla asuinaluettanne lähimpänä olevan yhdistyksen. Liittymällä yhteen jäsenyhdistyksistämme liityt samalla automaattisesti myös Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liiton jäseneksi.

Membookissa voit luoda oman profiilin, jonka kautta voit hallita yhteystietojasi, tarkistaa jäsenlaskusi ja saada viestejä Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitolta ja jäsenyhdistykseltäsi.

Huom! Kaikki jäsenyhdistykset eivät toteuta vielä laskutusta Membookin kautta, jolloin jäsenhinta ei välttämättä näy yhdistyksen liittymissivulla. Jäsenyyden hinta määräytyy yhdistyksen mukaan (n. 20-30 €/perhe). Jäsenyys maksetaan kerran vuodessa ja se on perhekohtainen. Ajankohtaisimman hinnan löydät esim. jäsenyhdistyksen sivuilta.

Liity lähimpään yhdistykseen

Huom. Joensuu ja Kuopio ovat yhdistäneet voimansa ja toimivat hallinnollisesti yhdessä, mutta kullakin on vielä oma jäsenrekisterinsä, joten valitse sinua lähinnä olevin yhdistys myös ko. yhdistysten osalta.

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liiton henkilöjäsenyys ja kannatusjäsenyys

Voit liittyä nyt myös suoraan liiton henkilöjäseneksi. Ensisijaisesti kuitenkin toivomme, että perheet liittyvät lähimpään jäsenyhdistykseen. Mutta mikäli esimerkiksi asuu alueella, jossa ei kohtuullisen matkan päässä ole yhdistystä, niin tällaisessa tilanteessa voi liittyä suoraan KLVL:n henkilöjäseneksi. Liiton henkilöjäsenyyden hinta on 35 €/vuosi, sisältäen neljä Nappi-lehteä kotiin kuljetettuna sekä jäsenhinnat liiton vertaistoiminnassa.

Voit liittyä myös liiton kannatusjäseneksi, mikäli haluat tukea toimintaamme. Kannatusjäsenyyden hinta on 50 €/vuosi, sisältäen neljä Nappi-lehteä kotiin kuljetettuna.