Tietoa jäsenille

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto on valtakunnallinen järjestö, johon kuuluu yhdeksän paikallista yhdistystä. Löydät näiltä sivuilta lisätietoa järjestön toiminnasta.

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto järjestönä

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry (KLVL) toimii valtakunnallisena keskusjärjestönä yhdeksälle paikalliselle jäsenyhdistykselle. Jäsenyhdistykset toimivat eri puolella Suomea. Perheet voivat liittyä haluamaansa KLVL:n jäsenyhdistykseen oma asuinalueensa mukaan. Tietoa toiminnasta ja tapahtumista saat sekä omalta jäsenyhdistykseltä että KLVL:lta.  Liitto tarjoaa vertaistoimintaa kuulovammaisten lasten perheille, huolehtii edunvalvonnasta sekä jakaa tietoa kuulovammaisuudesta kuulovammaisen lapsen lähipiirille ja viranomaisille. Kuulovammaisilla tarkoitetaan liiton toiminnassa lapsia ja nuoria, joilla on kuulovamma riippumatta kuulovamman asteesta tai laadusta.

Tutustu järjestön toimintaan valtakunnallisella tasolla

Voit tutustua täällä tarkemmin järjestötoimintaamme. Löydät tietoa menneestä, tulevasta sekä tämän hetkisestä toimintastrategiastamme.

Tutustu järjestön toimintaan paikallisella tasolla

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liiton jäseneksi tullaan liittymällä johonkin paikallisyhdistyksistämme. Löydät tietoa yhdistyksistämme täältä. Tapahtumakalenteristamme löytää myös yhdistysten järjestämiä paikallisia tapahtumia, mutta parhaiten pysyt perillä yhdistyksesi ajankohtaisista asioista seuraamalla heidän omia viestintäkanavia.

Nappi-lehti

Nappi-lehti on KLVL:n jäsenetu, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Napissa on ajankohtaista tietoa kuulovammaisen lapsen koko lähipiirille. Siinä kerrotaan niin kuulosta ja apuvälineistä kuin viittomakielestä ja koulustakin unohtamatta koko perheen hyvinvointia. Tutustu lehteen täällä.