Hörselskadade Barns Föräldraförbund rf (HBFF)

Organisationen

HBFF är en landsomfattande takorganisation för tolv regionala medlemsföreningar runtom i Finland. Familjerna väljer medlemsförening utgående från var de bor. En av föreningarna är svenskspråkig, Döva och hörselskadade barns stödförening rf (www.dhbs.fi). DHBS verkar både i Österbotten och i södra Finland. Som medlem kan du delta i både medlemsföreningens och förbundets verksamhet.

Missionen

Förbundets syfte med verksamheten är att stöda familjer med hörselskadade barn och unga, samt andra personer i deras närhet. Det här gör vi genom att ordna kamratstödsverksamhet för familjer med hörselskadade barn, bevaka deras intressen och sprida information om hörselskador till familjerna och myndigheterna. Verksamheten är riktad till alla familjer med hörselskadade barn och unga, oberoende av hörselskadans grad och typ.

Visionen

HBFF arbetar för alla hörselskadade barns och ungas rätt till ett kvalitativt och jämlikt liv. Förbundet fungerar som en samlande instans för familjernas expertis och ökar medvetenheten om hörselskador i samhället.