Vamlasin kysely järjestötoimijoille: järjestöjen kehittämät/käyttämät mallit vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kuulemiseen ja kokemusasiantuntijuuden vahvistamiseen.

Vastaa Vamlasin kyselyyn: Järjestöjen kehittämät/käyttämät mallit vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kuulemiseen ja kokemusasiantuntijuuden vahvistamiseen. Järjestötoimijoille kohdennetun kyselyn tavoitteena on selvittää vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kuulemiseen ja kokemusasiantuntijuuteen kehitettyjä hyvä käytäntöjä ja malleja. Järjestöillä on vankkaa ”ruohonjuuritason” tietoa kansalaisten kokemuksista, tarpeista ja toiveista. Toimintansa kautta järjestöt tavoittavat myös niitä kansalaisia, joita muuten tavoitetaan heikommin. Selvitysten ja tutkimusten mukaan vammaisten ja erityistä ja tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kuulemista ei ole vielä juurikaan tutkittu, kehitetty eikä käytetty.

Kyselyn tuloksia tullaan hyödyntämään osana LAPE-muutosohjelmaa, jossa yhtenä tavoitteena on vahvistaa rakenteellisesti lasten ja nuorten kuulemista ja kokemusasiantuntijuutta. 

Kyselyyn pääset täältä