Vertaistuki ja -toiminta

Vertaistoiminta tarjoaa mahdollisuuden jakaa kokemuksia, arjen vinkkejä ja tutustua muihin kuulovammaisten lasten perheisiin. Vertaistuella voi olla merkittävä vaikutus kuulovammaisen lapsen ja hänen perheensä elämään ja kehitykseen.

Vertaisuudesta voimavaroja arkeen

Vertainen voi olla kuka tahansa samankaltaisessa elämäntilanteessa oleva – tärkeintä on halu kuunnella muita ja jakaa omia kokemuksiaan itsensä ja toisten hyväksi.

Vertaistuki on tasa-arvoista ja kunnioittavaa vuorovaikutusta; tukea, apua ja kokemusten sekä arjen vinkkien jakoa samankaltaisessa tilanteessa olevalta ihmiseltä toiselle.

Vertaistoiminta perustuu kokemusasiantuntijuuden jakamiseen ja vertaistuen äärelle kokoontumiseen. Vertaistoiminnan kautta monet ovat löytäneet elinikäisiä ystäviä, jotka ovat ilona ja tukena arjessa.

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liiton kursseilla, perhepäivillä, kesäpäivillä ja leireillä on mahdollisuus tutustua muihin samankaltaisessa elämäntilanteessa oleviin perheisiin, vanhempiin, lapsiin ja nuoriin. Erityisen tärkeitä nämä kohtaamiset ovat kuulovammaisille lapsille, jotka eivät arjessaan välttämättä muutoin kohtaa toisia samalla tavalla erityisiä lapsia. Lapsen itsetunnon ja identiteetin kehitykselle tekee hyvää tavata muita kuulovammaisia lapsia ja huomata, ettei ole ainoa maailmassa.

Tapahtumakalenteri

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liiton kurssit, leirit, tapahtumat ja verkkotilaisuudet löydät tapahtumakalenteristamme: https://www.klvl.fi/tapahtumakalenteri/.

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liiton valtakunnallinen vertaistoiminta on avointa kaikkien kuulovammaisten lasten perheille eikä osallistuakseen tarvitse olla jäsen.

Valtakunnallinen vertaistoiminta

Vertaisperhekurssit

Järjestämme vuosittain 6-8 viikonlopun mittaista vertaisperhekurssia, joiden kesto on perjantai-illasta sunnuntai-iltapäivään. Kursseja kohdennetaan kuulovammatyypin, elämän nivelvaiheiden ja toivottujen teemojen mukaan, jotta perheet voisivat tavata vastaavassa elämäntilanteessa olevia perheitä. Kursseilla jaetaan asiantuntija- ja kokemustietoa sekä luodaan perheille mahdollisuuksia tutustua toisiinsa. Kursseja järjestetään ympäri Suomen.

”Parasta oli tutustua samassa tilanteessa oleviin perheisiin!”

Kursseilla on aina koko perheelle yhteistä ohjelmaa sekä omaa ohjelmaa aikuisille, lapsille ja nuorille. Lasten- ja nuortenohjausta on vanhempien oman ohjelman ajan. Aikuisille on asiantuntijaluentoja, kokemuspuheenvuoroja ja ohjattu vertaiskeskustelu. Luennoitsijoina on kurssin teeman mukaisesti eri alojen asiantuntijoita. Lapset ja nuoret tapaavat leikin ja muun mukavan ikätasoisen puuhan lomassa toisia kuulovammaisia lapsia sekä heidän sisaruksiaan.

Perhepäivät

Perhepäivät järjestetään kaksi kertaa vuodessa keväisin ja syksyisin. Perhepäiville ovat tervetulleita kaikki kuulovammaisten lasten perheet lähipiiriä myöten. Tapahtuma on avoin kaikille eikä osallistumista ole rajoitettu minkään kuulovamman, iän tai kommunikaatiotavan perusteella. Viikonloppu pitää sisällään niin koko perheen yhteistä tekemistä kuin myös erillistä ohjattua ohjelmaa lapsille, nuorille ja aikuisille.

”Erilaisten kuulovempainten näkeminen oli hyvä. Parasta oli perheiltä saatu vertaistuki.”

Aikuisille on viikonloppuna vertaiskeskusteluja, asiantuntijaluentoja ja tapahtumapaikasta riippuen muuta mukavaa ohjelmaa. Perhepäiviä järjestetään kevät- ja syysliittokokouksien yhteydessä, joten osallistumalla pääsee tutustumaan paremmin liiton toimintaan. Kokouksissa keskustellaan liiton toiminnasta ja tavoitteista, mutta paikan päälle saa tulla ihan vain kuuntelemaankin. Lapsille ja nuorille on mukavaa ikätasoista puuhaa ja lastenohjausta aikuisten oman ohjelman ajan.

Kesäpäivät

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liiton Kesäpäivät on kesän hauskin viikonloppu!

Tule mukaan viettämään kesäviikonloppua, josta ei seikkailuntuntua, hyvää seuraa ja kesälomafiilistä puutu. Kesäpäiville ovat tervetulleita kaikki kuulovammaisten lasten perheet ja läheiset. Viikonloppuna seikkaillaan ja kisaillaan erilaisissa taitoa ja nokkeluutta vaativissa lajeissa. Tekemistä riittää koko perheelle ja puuhastelun ohessa tutustutaan toisiin perheisiin!

Kesäleirit lapsille ja nuorille

”Kesän paras viikko.”

KLVL ry:n perinteinen lasten kesäleiri on ollut lähtölaukaus kesälomaan jo lähes parikymmentä vuotta! Leirillä lapset tutustuvat toisiin huonokuuloisiin tai kuuroihin lapsiin. Lapset pääsevät myös turvallisesti kokeilemaan omien siipiensä kantavuutta, kuitenkin hallitusti kokeneiden leiriohjaajien ohjauksessa. Kaikki kuulovammaiset, huonokuuloiset, kuurot ja viittomakieliset lapset ovat tervetulleita kesäleirille. Mukaan voi ottaa myös sisaruksen tai kaverin.

”Sain hakea tyytyväisen, iloisen ja todella onnellisen lapsen pois leiriltä. Paljon uusia kokemuksia ja ystäviä. Oli niin paljon kerrottavaa, että koko kotimatkan lapsi kertoi mitä oli viikon aikana tehty ja tapahtunut.”

Järjestämme vuosittain kaksi kesäleiriä yhdessä Kuuloliiton kanssa. Toinen leireistä järjestetään Pohjois-Suomessa ja toinen Etelä-Suomessa. Viikon aikana seikkaillaan, uidaan, tehdään pellehyppyjä järveen, retkeillään, askarrellaan, järjestään hauskaa iltaohjelmaa sekä saadaan tukea vertaisista, eli kuulokavereista!

Joka toinen vuosi järjestämme 13-17 –vuotiaiden nuorten Suurleirin kuulovammaisille nuorille yhteistyössä muiden kuulo- ja viittomakielialan järjestöjen kanssa. Nuorten Suurleiri kokoaa yhteen huonokuuloiset ja kuurot nuoret ympäri Suomen! Suurleiri järjestetään kesällä ja sen kesto on maanantaista perjantaihin.

Viikonloppuleirit lapsille ja nuorille

Järjestämme kerran vuodessa omat viikonloppuleirit 7-12-vuotiaille ja 13-17 –vuotiaille kuulovammaisille lapsille ja nuorille. Leireillä lapset ja nuoret pääsevät tutustumaan toisiinsa monipuolisen ja hauskan nuorille suunnatun ohjelman parissa. Toiveita ohjelmasta otetaan vastaan pitkin vuotta! Ohjaajamme ovat aina tarvittaessa vastassa nuoria asemalla, josta siirrytään yhdessä leiripaikalle. Viikonloppuleirit ovat loistava mahdollisuus tutustua muihin kuulovammaisiin lapsiin ja nuoriin sekä harjoitella itsenäistymistä. Nuorten leiri järjestetään aina keskeisellä paikalla Suomessa, jonne nuorten on helppoa tulla myös itse julkisilla kulkuvälineillä.

Ilmoittautuminen

Osallistujat vahvistetaan ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

Kursseille ja tapahtumiin etusijalla ovat ensikertalaiset ja tämän jälkeen perheet, jotka eivät ole osallistuneet KLVL:n lähitilaisuuksiin kuluneen tai sitä edeltävän vuoden aikana. Perhepäiville etusijalla ovat lisäksi liittokokousedustajat. Loput paikat jaetaan ilmoittautumis-järjestyksessä. Vuonna 2023 Kesäpäiville ja liiton 60 v juhlaan osallistuminen ei vaikuta muiden tilaisuuksien etusijaperusteisiin.

Kursseille otetaan enintään 8-10 perhettä ja tapahtumiin 20-30 perhettä. Kiinnostavalle kurssille tai tapahtumaan kannattaa ilmoittautua aina, kun sellainen vastaan tulee, vaikka olisi osallistunut kuluneen tai sitä edeltävän vuoden aikana. Erityisesti tapahtumiin mahtuu yleensä mukaan! Yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa pidetyissä tilaisuuksissa etusijaperusteet voivat poiketa yllä mainitusta ja tällöin ne on kerrottu kyseisen tilaisuuden kohdalla.

Lasten- ja nuortenohjaus

KLVL:n vertaisperhekursseilla ja tapahtumissa on aikuisten oman ohjelman ajan ohjausta 1-17-vuotiaille lapsille ja nuorille. Alle 1-vuotiaille ohjausta on tarpeen mukaan. Ohjaajamme huolehtivat lapsista sillä aikaa, kun vanhemmat osallistuvat aikuisten ohjelmaan. Leireillä ohjausta on luonnollisesti koko leirin ajan vuorokauden ympäri.

Ohjauksen ohjelmasisältö on runsas ja kaikille löytyy mieluisaa tekemistä. Askartelua, ulkoilua, sisä- ja ulkoleikkejä, pelejä sekä paljon muuta hauskaa tekemistä, joka vaihtelee tapahtumapaikan sekä lasten ja nuorten iän mukaan. Ohjauksessa otamme huomioon lapsesi kommunikaatiotavan sekä mahdolliset erityistarpeet. Ohjaajat valitsemme aina lasten tarpeiden mukaan ja ohjauksessa kiinnitetään erityistä huomiota turvallisuuteen, ohjaajien pätevyyteen sekä tehtävään sopivuuteen.

Ohjaajat toimivat ohjaustehtäviensä lisäksi lapsille ja nuorille myös roolimalleina. Lasten ja nuorten itsetunnon ja identiteetin kasvun tueksi pyrimme valitsemaan ohjaajajoukkoomme ohjaajia, joilla on samantyyppinen kuulovamma kuin mukana olevilla lapsilla. Toisten kuulovammaisten lasten, nuorten kuin myös aikuisten tapaaminen on tärkeää vertaistukea, josta hyötyy koko perhe ja lähipiiri.

Pidätämme oikeuden muutoksiin lastenohjauksessa lasten turvallisuuden varmistamiseksi, mikäli ohjaajien äkillisten sairastapausten vuoksi lastenohjaajien saatavuus ei riitä.

Paikallinen vertaistoiminta

Paikallistoimintamme koostuu KLVL:n jäsenyhdistysten järjestämästä toiminnasta. Paikallisyhdistysten järjestämät tapahtumat ovat loistava tapa tavata muita samalla alueella asuvia kuulovammaisten lasten perheitä, jakaa kokemuksia ja muodostaa uusia ystävyyssuhteita, niin vanhempien kuin lasten ja nuorten kesken. Lisää tietoa paikallisyhdistysten toiminnasta löydät täältä: https://www.klvl.fi/jasenyhdistykset/

Yhteistyö vertaistoiminnassa

Vertaistoiminnassa tehdään yhteistyötä eri järjestöjen välillä, jotta kuulovammaisten lasten perheet voisivat löytää heidän elämänvaiheeseensa sopivia vertaistuen ja tiedon kanavia. Verkostojen avulla rakennetaan siltoja eri järjestöjen tuottaman toiminnan välille ja jaetaan monipuolisesti asiantuntija- ja kokemustietoa. Verkostoja hyödynnetään myös vertaistilaisuuksien ja muun materiaalien markkinoinnissa ja jakamisessa.

Yhteistyötä tehdään kuulo- ja viittomakielialan järjestöjen kanssa Sateenvarjoverkostossa, jonka yhteistyön muotoja ovat asiantuntijaosaamisen vaihto, viestinnällinen yhteistyö, tapahtumien järjestämisyhteistyö sekä päällekkäisyyksien minimoiminen kuulo- ja viittomakielialan kesken. Aikuisuuden kynnyksellä olevia kuulovammaisia nuoria ohjataan huonokuuloisten ja kuurojen nuorten aikuisten toimintaan ja viittomakielisiä perheitä viittomakielisten järjestöjen pariin. Jos lapsella on muita diagnooseja, heitä ohjataan heidän arkeaan tukevien järjestöjen pariin.

Yhteistyötä muiden sosiaali- ja terveysalan perhejärjestöjen kanssa tehdään Ensitieto-verkostossa sekä Erityinen sisaruus –verkostossa. Näihin verkostoihin kuulumisen tarkoituksena on jakaa tietoa ja kokemuksia kuulovammaisten lasten perheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseksi sekä kartoittaa mahdollisuuksia järjestää yhteistyötilaisuuksia perheille, joiden lapsella on kuulovamman lisäksi muitakin diagnooseja tai haasteita. Erityinen sisaruus -verkosto välittää tietoa tilaisuuksista, jotka on suunnattu erityislapsen sisaruksille. Lisätietoa löytyy Erityinen sisaruus -verkoston sivuilta https://www.erityinensisaruus.fi/

Kaipaatko lisätietoa vertaistuesta ja vertaistoiminnasta? Ota rohkeasti yhteyttä!

Tarja Lindholm

Vertaistoiminnan koordinaattori
tarja.lindholm (at) klvl.fi

050 301 0503

Tapahtumien, leirien ja kurssien suunnittelu ja järjestäminen, lastenohjauksen koordinointi

Seuraavat tapahtumat

Lasten kesäleirit 2023 -Taikakoneseikkailu

12.-16.6.2023 Raasepori, Kisakeskus
Järjestäjät: Kuuloliitto ry ja KLVL ry
→ Lue lisää

Kesäpäivät 2023

30.6.-2.7.2023 | Piispala, Kannonkoski
Järjestäjä: KLVL ry
→ Lue lisää

Vuorovaikutustaidot & kaverisuhteet -vertaisperhekurssi

18.-20.8.2022 | Nuoriso- ja matkailukeskus Oivanki, Kuusamo
Järjestäjä: KLVL ry
→ Lue lisää

Kuulovamma & nepsy -vertaisperhekurssi

22.-24.9.2023 | Peurungan kylpylä, Laukaa
Järjestäjä: KLVL ry
→ Lue lisää

KLVL ry 60v juhlavastaanotto

5.10.2023 | Valkea talo, Helsinki
Järjestäjä: KLVL ry
→ Lue lisää

Lasten oma viikonloppu

13.-15.10.2023 | Nuorisokeskus Marttinen, Virrat
Järjestäjä: KLVL ry
→ Lue lisää

Nuorten Syysleiri 2023 - Mysteeriviikonloppu

20.-22.10.2023 | Laajis, Jyväskylä
Järjestäjät: KLVL ry, Kuuloliitto ry ja LapCI ry
→ Lue lisää

Syysperhepäivät 2023

18.-19.11.2023 | Kiipula, Turenki
Järjestäjä: KLVL ry
→ Lue lisää