”Mitä varten tulkki on paikalla ja kenen kuuluu maksaa?” – kuulovammajärjestöt lähettivät avoimen kirjeen peruspalveluministerille

KLVL ry on muiden kuulovammajärjestöjen kanssa lähettänyt 11.6.2013 avoimen kirjeen tulkkauspalvelulain käytännön toteutuksen epäkohdista peruspalveluministeri Susanna Huoviselle.

Kirjeessä todetaan, että Kela on viimeaikaisilla linjauksillaan vakavasti asettanut tulkkauspalvelua tarvitsevien henkilöiden perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen vaakalaudalle. Osittain se on jopa estänyt niiden toteutumista. Rajoittaessaan tulkkauspalvelun käyttöä puuttumalla tulkkaustilanteen sisäisiin tapahtumiin Kela on linjauksillaan ja tulkinnoillaan kaventanut ja estänyt tulkkauspalvelua käyttävien oikeutta yhdenvertaiseen osallistumiseen, vaikeuttanut asioiden hoitamista yhteiskunnassa sekä rajoittanut ilmaisunvapautta ja oikeutta tasavertaiseen vuorovaikutukseen.

Kelan uusien linjausten mukaan esimerkiksi yleisötilaisuuksien tulkkauksen järjestäminen kuuluu tilaisuuden järjestäjälle, mikäli paikalla on useampi tulkkausta tarvitseva. Kelan ilmoituksen mukaan tulkki on henkilökohtainen ja vain (tilaaja)asiakasta varten.

Tulkkeja on myös ohjeistettu, ettei tulkkaustilanteissa kuulevien käyttämää viittomakielistä puheenvuoroa tule tulkata puheelle, vaikka paikalla olisi viittomakieltä taitamattomia kuulevia. Tulkin ei tarvitse tulkata puheelle kuuroa, jonka nimellä tulkkia ei ole tilattu.

Linjauksillaan Kela toimii vastoin hallitusohjelmaa, jossa yksiselitteisesti asetetaan tavoite tulkkauspalveluiden kehittämiseen. Näillä toimenpiteillään Kela ei kehitä tulkkauspalveluita, vaan päinvastoin heikentää ja huonontaa niitä. Hallituksen esityksestä ilmenee selvästi, ettei lain tarkoitus ole supistaa ja rajoittaa vallinnutta käytäntöä.

Kirjeen ovat allekirjoittaneet Kuurojen Liitto ry, Kuuloliitto ry, Suomen Kuurosokeat ry, Suomen Kuurojen Urheiluliitto ry, Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry, Finlandssvenska Teckenspråkiga rf, LapCI ry ja Svenska hörselförbundet rf.

Kuurojen Liiton tiedote aiheesta

Avoin kirje on kokonaisuudessaan luettavissa tästä.