KLVL ry:n strategia etenee

KLVL ry:n strategian valmistelu edistyy. Tähän mennessä on pidetty henkilöstön, luottamushenkilöiden ja yhteistyökumppaneiden strategiapäivät. Päivissä on analysoitu yhdessä liiton ja sen ympäristön mahdollisuuksia, uhkia, vahvuuksia ja heikkouksia.

Liiton sisäisinä vahvuuksina nähtiin kuulovammaisten lasten perheiden arjen tuntemus ja kaikkien eri kuulovammaryhmien edustaminen. Vahvuutena nähtiin myös se, että liitto on pystynyt uudistumaan ja esimerkiksi ottanut aktiivisesti käyttöön uutta teknologiaa.

Tulevaisuuden tavoitteina analyyseissa korostuivat yhteistyö, edunvalvonta ja ydintehtävät selkiytyminen. Yhteistyö muiden liittojen kanssa koetaan tärkeäksi. Edunvalvontaa ja lobbausta tarvitaan entistä enemmän. Ne edellyttävät yhteistä visiota ja suuntaa tulevaisuudelle. Tulee löytää yhteinen linja, jota sekä kaikki jäsenet että itse liitto noudattavat ja edustavat.

Strategiatyö jatkuu jäsenistön ja rahoittajan ajatusten kyselemisellä. Syksyllä alkaa varsinainen strategian työstäminen eli ydintehtävän, ensisijaisen kohderyhnän sekä mission ja vision pohdinta ja kirjaaminen.

Yhteistyöverkoston strategiapäivän PowerPoint-esitys