Kansainvälinen toiminta

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto on FEPEDAN jäsenjärjestö.

FEPEDA (European Federation of Parents of Hearing Impaired Children) on vuonna 1990 perustettu eurooppalainen kuulovammaisten lasten vanhempien kattojärjestö, jonka jäseniä ovat kansalliset vanhempainliitot. Tällä hetkellä jäsenmaita on noin 20 ja uusia maita tulee mukaan toimintaan koko ajan.

Fepedan toiminnan tavoitteena on kuulovammaisten lasten ja heidän perheidensä edunvalvonta Euroopan tasolla mm. seuraamalla EU:n lainsäädäntöä ja pyrkimällä vaikuttamaan kuulovammaisten lasten ja heidän perheidensä asemaan ja oikeuksiin järjestön jäsenmaissa. Toiminnan avulla pyritään myös jakamaan tietoa eri jäsenmaissa hyväksi todetuista käytänteistä ja keskustelemaan perheiden kannalta keskeisistä kysymyksistä. Fepeda pyrkii myös lisäämään maiden välistä vuorovaikutusta ja vertaistukea esimerkiksi järjestämällä kansainvälisiä perhetapaamisia ja -leirejä.

Fepedan toiminnan tavoitteet ja arvot on kirjattu asiakirjaan ”Fepeda Vision Mission and Values Statement”, joka hyväksyttiin Dublinin vuosikokouksessa heinäkuussa 2009.

Fepedan hallinto

Fepedan puheenjohtajuus ja sihteeristö siirtyvät jäsenmaasta toiseen kolmen vuoden välein. Vuosikokouksessa lokakuussa 2017 puheenjohtajaksi valittiin Sari Paloposki Suomesta. Puheenjohtajuuskausi päättyy lokakuussa 2020.

Vuosikokous pidetään kerran vuodessa, minkä lisäksi Fepedan hallitus kokoontuu kolme kertaa vuodessa. Fepedan hallituksessa on tällä hetkellä edustajat Alankomaista, Bosnia-Herzegovinasta, Bulgariasta, Espanjasta, Irlannista, Liettuasta, Ranskasta, Romaniasta, Ruotsista, Saksasta, Tsekinmaasta, Virosta ja Suomesta.

Lisäksi järjestöllä on työvaliokunta (Bureau), johon kuuluvat puheenjohtaja, sihteeri, Secretary General, varapuheenjohtajat sekä varainhoitaja. Työvaliokunnan edustajat ovat Bulgariasta, Espanjasta, Ranskasta, Romaniasta, Saksasta ja Suomesta.

Fepeda on mukana useissa kansainvälisissä verkostoissa. Yhteistyökumppaneita ovat esimerkiksi:

European Disability Forum (EDF)
Global Coalition of Parents of Children who are Deaf or Hard of Hearing (GPOD) 
European Platform of Deafness, Hard-of-Hearing and Deafblindness