Yliopistosairaaloiden täytyy mahdollistaa viittomakielen oppiminen kuulovammaisille lapsille

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on selvittänyt, miten kuurojen tai vaikeasti kuulovammaisten vauvojen viittomakielen oppimiseen suhtaudutaan yliopistosairaaloissa.

Selvityksestä käy ilmi, että sairaaloiden käytännöt viittomakielen opettelemiseen ovat monella tapaa ongelmallisia ja jopa viittomakielen oppimista vähätteleviä. Valtuutettu on antanut suosituksia yliopistosairaaloiden kuulokeskuksille viittomakielen aseman parantamiseksi.

Lue juttu Yhdenvertaisuusvaltuutetun sivuilta kokonaisuudessaan (www.syrjinta.fi).