Hörselskadade barn på daghemmet och i skolan – Projektet Sprinkler webbinarium

Till vem?

Till alla svenskpråkiga familjen med hörselskadade barn.

Tid och plats

Webbinarium ordnas den 18.1.2021 kl 18.00-19.30 på Zoom. Länk till Zoom skickas per e-post några dagar innan tillfället till dem som anmält sig.

Program

Projektet Sprinkler har som målsättning att bygga upp ett nätverk mellan familjer, habiliteringspersonal och personal på daghem och skolor som arbetar med barn som har en hörselnedsättning eller använder teckenspråk.


Finlands Dövas Förbund, HBFF och DHBS ordnar ett diskussionstillfälle på Zoom där Annika Aalto från Finlands Dövas Förbund berättar närmare om projektets målsättningar och innehåll.


Kom med och berätta hur det fungerar för ert barn inom daghem eller skola. Finns det något projektet kunde bidra med för att barnen skulle få en smidigare dagis- eller skolstart? Finns det regionala skillnader inom Svenskfinland? Vad borde förbättras? Får familjerna tillräckligt stöd och information?

Anmälning

Anmälning senast 14.1.2021.

Webbinariet är gratis.