Projektet Sprinkler Webbinarium- Hörselskadade barn på daghemmet och i skolan

Till vem?

Till alla svenskpråkiga familjen med hörselskadade barn.

Tid och plats

Webbinarium ordnas den 18.1.2021 kl 18.00-19.30 på Zoom. Länk till Zoom skickas per e-post några dagar innan tillfället till dem som anmält sig.

Program

Projektet Sprinkler har som målsättning att bygga upp ett nätverk mellan familjer, habiliteringspersonal och personal på daghem och skolor som arbetar med barn som har en hörselnedsättning eller använder teckenspråk.

Finlands Dövabund, HBFF och DHBS ordnar ett diskussionstillfälle på Zoom där Annika Aalto berättar närmare om projektets målsättningar och innehåll. Till projektet skulle behövas information av er föräldrar om hurdan situationen är för er eftersom ni alla familjer bor splittrat runt hela Svenskfinland och olika kommuner har olika kunskap om hurdant stöd ett barn med en hörselskada behöver i sin vardag på daghemmet och i skolan. Detta tillfälle skulle ha varit i programmet för ANTRÄ-kursen och ordnas nu istället på distans eftersom kursen inte kunde ordnas.

Anmälning

Anmälning senast 11.1.2021.

Webbinariet är gratis.