Kurssi- ja leiriohjaajakoulutus

Kuulo- ja viittomakielialan järjestöt järjestävät yhteistyössä Kuurojen kansanopiston kanssa kurssi- ja leiriohjaajakoulutuksen verkkototeutuksena helmikuussa 2021. Tervetuloa mukaan!

Kenelle koulutus on suunnattu?

Koulutus on suunnattu kaikille kuulo- ja viittomakielialan järjestöissä toimiville ohjaajille ja ohjaajaksi haluaville. Koulutus järjestetään suomen kielellä/suomalaisella viittomakielellä.

Koulutuksen järjestävät kuulo-ja viittomakielialan järjestöt (Kuulovammaisten lasten vanhempien liitto KLVL ry, Kuuloliitto ry, Kuurojen Liitto ry, Kuurojen Palvelusäätiö – Juniori-ohjelma, LapCI – Sisäkorvaistutelasten valtakunnallinen yhdistys ry, Suomen Kuurojen Urheiluliitto SKUL ry, Suomen Kuurosokeat ry & Finlandssvenska teckenspråkiga rf) yhteistyössä Kuurojen kansanopiston kanssa.

Milloin ja missä?

13.-14.2.2021 verkossa. Lauantaina klo 9.30-16 ja sunnuntaina klo 9.30-14.

Ohjelma

Koulutus antaa valmiudet toimia ohjaajana kuulo-, kuulonäkövamma- ja viittomakielialan järjestöjen lasten ja nuorten toiminnassa. Koulutus sisältää paljon tietoa kuulovammaisen lapsen kohtaamisesta, leiriohjaajana toimimisesta sekä ensiapukurssin.

Tarkempi koulutusohjelma julkaistaan pian.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu koulutukseen viimeistään 24.1.2021

Hinta ja peruutusehdot

Hinta: 10 €, sisältää ensiapukortin

Mahdolliset osallistumisen peruutukset tulee tehdä mahdollisimman pian KLVL ry:n toimistolle: toimisto@klvl.fi. Osallistumisen peruuttaminen tulee tehdä viimeistään 24.1.2021. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme koulutuksen hinnan. Sairastapauksissa emme veloita koulutusmaksua, mutta silloin tulee esittää lääkärintodistus.