Liittokokouksen julkilausuma – Liitto huolissaan kuulovammaisten lasten epätasa-arvoisuudesta perusopetuksessa ja jatkokoulutuksessa

Julkilausuma 3.5.2014
Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry:n liittokokous

IMG_1779

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto on seurannut huolissaan kuulovammaisten lasten epätasa-arvoisuutta perusopetuksessa ja jatkokoulutuksessa. Vuonna 2012 Lapsiasiavaltuutetun julkaisussa “Hei, Kato mua!” lapset kertovat itse, kuinka koulunkäynti tuntuu välillä raskaalta johtuen kommunikaation erilaisista haasteista.
Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden oppimispolkua on osittain turvannut laki, jossa määritellään luokan maksimikoko. Oppilaiden oppimisen tukena on harkinnan mukaan luokassa avustaja, viittomakielen tulkki ja/tai muita kuulemisen apuna käytettäviä järjestelmiä.

IMG_1776

Tukitoimet lapsen oppimispolulla ovat hyvin erilaiset riippuen lapsen kotikunnasta.
Hallituksen kehysriihessä päätettiin, että perusopetuksessa koulunkäyntiavustajat luetaan jatkossa osaksi opettaja-oppilassuhdetta. Tämä tarkoittaa sitä että luokkakokoja on mahdollista jatkossa suurentaa lisäämättä avustajien määrää luokassa.

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry haluaa julkilausumallaan herättää keskustelua erityistä tukea tarvitsevan lapsen oikeudesta tasa-arvoiseen ja oikeudenmukaiseen oppimiseen.

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry vaatii, että

  • kuulovammaisella lapsella on oikeus saada opetusta, tulla kuulluksi ja ymmärretyksi omalla kommunikaatiokeinollaan.
  • kuulovammaisella lapsella on oikeus opiskella pienessä ryhmässä, meluttomissa ja kaiuttomissa olosuhteissa.
  • kuulovammaista lasta ja hänen huoltajiaan on kuultava ja heidän tietämyksensä lapsensa asiantuntijana on huomioitava tehtäessä kouluvalintoja.
  • kunnan on järjestettävä riittävät tukitoimet lapsen osallisuuden mahdollistamiseksi. Lapselle täytyy antaa mahdollisuus ikätasoaan vastaavaan toimintaan avustajan ja/tai muiden tukitoimien avulla.
  • kuulovammaisilla ja erityistä tukea tarvitsevilla oppilailla tulee olla yhtäläiset mahdollisuudet päästä Valteri-verkoston tuen piiriin ja saada tarvittavat tukitoimet kouluun, riippumatta kuntien taloudellisesta tilanteesta.
  • viittomakieltä käyttävien lasten kanssa työskentelevien kielitason testaukseen on luotava järjestelmä, jotta kielitaso voidaan varmistaa ja vuorovaikutus turvata lasten ja aikuisten välillä.

Lisätiedot:

KLVL ry:n puheenjohtaja Sanna Loukusa

040 5422 944, sanna.loukusa@klvl.fi

KLVL ry:n toiminnanjohtaja Sari Suokas

050 5613 752, sari.suokas@klvl.fi