KLVL ry:n entinen varapuheenjohtaja Sari Paloposki FEPEDAn varapuheenjohtajaksi

Fepeda_logoKLVL ry:n entinen varapuheenjohtaja Sari Paloposki on valittu Euroopan kuulovammaisten lasten vanhempien liiton kattojärjestön, FEPEDAN (Féderation Européenne des Parents d’Enfants Deficients Auditifs), Secretary Generaliksi (järjestön varapuheenjohtaja) ja hallitusjäseneksi lokakuusta 2014 lokakuuhun 2017 ajoittuvalle kaudelle.

FEPEDA on eurooppalainen katto-organisaatio, jonka toiminnan tavoitteisiin kuuluu mm. kuulovammaisten lasten ja heidän perheidensä edunvalvonta Euroopan tasolla seuraamalla EU:n lainsäädäntöä ja pyrkimällä vaikuttamaan lainsäädäntöön ja kuulovammaisten lasten asemaan ja oikeuksiin järjestön jäsenmaissa. FEPEDA toimii puhtaasti vapaaehtoistoimin ja sen hallintoon kuuluvat henkilöt ovat itse kuulovammaisten lasten vanhempia.

KLVL ry onnittelee Saria!