Helsingin kaupungin vastaus lastentarhanopettajien pätevyysvaatimuksiin ja päivähoitoryhmiin

KLVL vaati, että kuulovammaisten lasten ryhmissä toimivien erityslastentarhaopettajien tulisi osata viittomakieltä, jotta vuorovaikutus lapsen ja aikuisen välillä voidaan turvata.

KLVL kävi keskustelemassa Helsingin varhaiskasvatusviraston asiantuntijoiden kanssa erityislastentarhaopettajien pätevyysvaatimuksista sekä muun muassa Helsingin Strömsinlahden ryhmän siirrosta Pitäjänmäkeen.

Keskusteluissa ilmi tulleita asioita puretaan muun muassa YLEn aiheesta tekemässä jutussa.

Julkisiin virkoihin, myös erityislastentarhaopettajien paikkoihin, on olemassa pätevyysvaatimukset, joissa voi olla vain muodollisia koulutuksia. Helsingin kaupungin varhaiskasvastusalueen päällikkö Keijo Räikkösen mukaan viittomakielen taitoa ei voida kirjata pätevyysvaatimukseen. Räikkösen mukaan Helsingin kaupungin virkaan haetaan joka tapauksessa viittomakielen taitoista opettajaa.

Lue aiheesta lisää Ylen kirjoittamasta jutusta.

Lisätietoa:
Sari Suokas
sari.suokas@klvl.fi, 050 5613 752
toiminnanjohtaja
Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto