Hallinto

Voit tutustua Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liiton järjestötoimintaan tarkemmin toimintastrategian, toimintasuunnitelmien ja toimintakertomusten kautta.

Toimintastrategia

MISSIO:

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto on valtakunnallinen järjestö, joka tukee kuulovammaisen lasten tai nuorten perheitä ja lähipiiriä eri elämänvaiheissa. Tätä toteutetaan järjestämällä vertaistoimintaa,
välittämällä tietoa sekä huolehtimalla edunvalvonnasta ja puolustamalla kuulovammaisten lasten perheiden oikeuksia.

VISIO:

Kuulovammaisten lasten ja nuorten perheillä on oikeus ja yhdenvertaiset mahdollisuudet tarvitsemaansa tukeen ja kuntoutukseen. Kuulovammaisten lasten ja nuorten elämän eri siirtymävaiheet sujuvat ilman ongelmia. Kuulovammaiset lapset, nuoret ja heidän sisaruksensa kokevat vertaisuutta ikäistensä joukossa.

Toimintasuunnitelma 2024

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry (KLVL) on valtakunnallinen järjestö, joka tarkoitettu kaikille perheille, joissa on kuulovammainen lapsi tai nuori. Liiton tarkoituksena on tarjota vertaistoimintaa kuulovammaisten lasten perheille, huolehtia edunvalvonnasta sekä jakaa tietoa kuulovammaisuudesta kuulovammaisen lapsen lähipiirille ja heidän kanssaan toimiville eri alojen ammattilaisille, virkamiehille ja päättäjille.

Vertaistoiminnassa keskitytään vertaistuen mahdollistamiseen, sosiaalisten taitojen, itsetunnon ja identiteetin vahvistamiseen, vanhemmuuden ja arjessa jaksamisen tukemiseen sekä kuulon kuntoutukseen liittyvän tiedon ja arjen vinkkien jakamiseen erityisesti lapsen elämän nivelvaiheissa. Perheitä autetaan sopeutumaan kulloiseenkin elämäntilanteeseen ja löytämään voimavaroja arkeen vertaisperhekurssien, tapahtumien, leirien, verkkotilaisuuksien sekä yhteistyön avulla. Tilaisuuksissa jaetaan asiantuntija- ja kokemustietoa sekä tarjotaan mahdollisuuksia vertaistukeen, arjen vinkkien jakamiseen ja mukavaan yhdessäoloon.

Viestinnässä keskiössä on liiton tuottaman perusviestinnän lisäksi viestintäkampanja, joka aiheena on vertaistuen merkityksen korostaminen. Viestinnän vaikuttavuutta parannetaan päivittämällä liiton viestintästrategia. Lisäksi arvioidaan liitossa käytettävät sosiaalisen median kanavat sekä uutiskirjeen rakenne ja uudistetaan niiden sisällöntuotantoa. Markkinointia tehostetaan päivittämällä käytettävien markkinointipohjien visuaalista ilmettä ja käyttötapoja.

Edunvalvonnassa nostetaan esille kuulovammaisille suunnattujen palveluiden kehittämistarpeita ja epäkohtia sekä autetaan yksittäisiä perheitä heidän pulmissaan tilanteen vaatimalla tavalla. Vaikuttamistyössä otetaan huomioon hallitusohjelman linjaukset, joita varten tehdään kuulo- ja viittomakielialan yhteistä vaikuttamistyötä. Yhteistä vaikuttamistyötä tehdään myös sosiaali-ja terveysjärjestöjen valtionavustusten turvaamiseksi. Liiton tuottamaa materiaalia toimitetaan kuulokeskuksille ja kuntoutusohjaajille sekä välitetään heille esille nousseita perheiden toiveita ja tarpeita.

Jäsenperheiden vastaanottamista kehitetään uudistamalla uusille jäsenperheille lähetettävä tervetulopaketti. Tuetaan yhdistysten toimintaa tuottamalla materiaalia, tekemällä yhdistysvierailuja, järjestämällä yhdistysten toimijoille etäkoulutusta tarvittaessa ja järjestämällä yhdistysaktiivien ja liiton hallituksen yhteinen suunnittelupäivä.

Kiinteistö Oy Valkea talon C-siiven remontti valmistunee toimintavuoden aikana. Liitto siirtyy tarvittaessa väistötiloihin ja remontin vaimistuttua uusiin toimistotiloihin C-siipeen.

Vuosikertomus 2023

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry (KLVL) on valtakunnallinen järjestö, joka tarkoitettu kaikille perheille, joissa on kuulovammainen lapsi tai nuori. Liiton tarkoituksena on tarjota vertaistoimintaa kuulovammaisten lasten perheille, huolehtia edunvalvonnasta sekä jakaa tietoa kuulovammaisuudesta kuulovammaisen lapsen lähipiirille ja heidän kanssaan toimiville eri alojen ammattilaisille, virkamiehille ja päättäjille.

Liitto on perustettu 1963, joten vuotta vietettiin 60-vuotisjuhlien merkeissä. Sen kunniaksi liitolle tehtiin uusi ilme, järjestettiin kakkukilpailu, piirustuskilpailu ja valokuvauskilpailu, julkaistiin juhlanumero Nappi-lehdestä sekä järjestettiin sidosryhmille tarkoitettu juhlavastaanotto Valkeassa talossa. Perheet pääsivät juhlatunnelmaan mukaan Kesäpäivillä järjestetyissä ohjelmallisissa synttärijuhlissa sekä Syysperhepäivien iltajuhlassa. Kesäpäivillä 60-vuotista taivalta juhlittiin erilaisten kilpailujen, discobileiden ja 60-vuotisjuhlashown merkeissä. Juhlassa esiintyi Loiskis-orkesteri sekä taikuri Matias.

Vertaistoiminnassa keskityttiin vertaistuen mahdollistamiseen, osallisuuden kokemusten lisäämiseen, kuulovammaisen lapsen elämän nivelvaiheisiin ja vuorovaikutustaitoihin, perheiden arjen hallinnan ja sisäisen vuorovaikutuksen tukemiseen sekä lasten ja nuorten itsetunnon ja identiteetin vahvistamiseen. Vertaistoiminnassa huomioitiin myös muut haasteet ja diagnoosit kuulovamman rinnalla, erityisesti neuropsykiatrisen kirjon piirteet kuten ADHD ja autismin kirjo. Perheitä autettiin sopeutumaan kulloiseenkin elämäntilanteeseen ja löytämään lisää voimavaroja arkeen vertaisperhekurssien, tapahtumien, leirien, webinaarien sekä yhteistyötilaisuuksien avulla. Vuoden aikana järjestettiin 5 vertaisperhekurssia, 3 valtakunnallista tapahtumaa, yksi lasten kesäleiri yhteistyössä Kuuloliiton kanssa, yksi lasten viikonloppuleiri ja yksi nuorten viikonloppuleiri yhteistyössä Kuuloliiton ja LapCI ry:n kanssa. Lisäksi yhteistyössä kuulo- ja viittomakielialan Sateenvarjoverkoston toimijoiden kanssa järjestettiin apuohjaajakoulutus ja Koko perheen pikkujoulut-tapahtuma.

Liiton tuottaman perusviestinnän lisäksi 60v-juhlavuosi näkyi vahvasti kaikissa kanavissa. Nappi-lehdestä julkaistiin 36-sivuinen tavallista laajempi juhlanumero, jonka jutut rakentuivat liiton historian ympärille. Somessa julkaistiin tapahtui vuonna x -julkaisusarja, jossa valotettiin ja juhlistettiin liiton historiaa someseuraajien kanssa. Lisäksi järjestettiin kolme kilpailua: piirustuskilpailu, kakunleivontakilpailu ja valokuvakilpailu. Piirustuskilpailun tuotokset olivat esillä sidosryhmille järjestetyssä juhlatapahtumassa, jonka lisäksi kilpailujen tuotoksia esiteltiin myös Napissa ja somessa.

Vuoden aikana nostettiin esille kuulovammaisille suunnattujen palveluiden kehittämistarpeita ja epäkohtia sekä autettiin yksittäisiä perheitä heidän pulmissaan. Tätä toteutettiin paitsi omin voimin myös yhteistyössä muiden kuulo- ja viittomakielialan järjestöjen kanssa. Yhteistyössä Valkean talon Kumpparit-verkoston kanssa tehtiin lasten vaaliteesit, suunniteltiin ja toteutettiin tulkkausalan webinaari ja yhteinen Lapsen oikeuksien viikon viestintäkampanja. Vastikään diagnoosin saaneille vanhemmille laadittiin Ensiaskeleet lapsen kuulomatkalle JS-Suomen tuella. Esitellä jaettiin laajasti kuulokeskuksiin, synnytyssairaaloille ja neuvoloille. Lausuntoja annettiin kolme: vammaispalvelulain siirtäminen, ensitietosuositus ja Kelan kuntoutusetuudet. Yhtenä merkittävänä onnistumisena voidaan pitää yhdessä LapCI ry:n kanssa aikaansaatua muutosta alle 16-vuotiaan vammaistuen 8v-ikärajan poistamista Kelan etuusohjeesta.

Järjestön säännöt

Voit tutustua tästä järjestön ja sen yhdistysten toimintaa ohjaaviin sääntöihin, jotka on uudistettu viimeksi vuonna 2022.

Kaipaatko aiempien vuosien dokumentteja tai onko sinulla kysyttävää? Ota yhteyttä!

Toni Hilden

Järjestökoordinaattori
toni.hilden (at) klvl.fi

040 755 4551

Viestintä, jäsen- ja yhdistyspalvelu, hallinto ja laskut, tapahtumien ja kurssien järjestäminen