Yksilölliset tarpeet huomioitava pandemia-ajan opetusratkaisuissa

Kuulovammaisten lasten vanhemmat ovat ottaneet yhteyttä järjestöihin ja nostaneet esille huolensa siitä, että erityisen tuen oppilailla ei ole ollut yhdenvertaista mahdollisuutta siirtyä etäopetukseen kaikissa kunnissa. 

Kun opetuksen järjestämisessä samanaikaisesti arvioidaan sekä terveysturvallisuutta että oppimisen tuen toteuttamista, oppilaita ei saa kategorisesti määrätä etä- tai lähiopetukseen. Yksilölliset tarpeet ja kielellinen saavutettavuus on huomioitava kaikissa kunnissa niin, että lähipiirinkin terveysturvallisuus huomioidaan. Oppilasta ja hänen huoltajiaan tulee kuulla tässä päätöksenteossa.  

Kuulovammaisten lapsen tuen tarve ei katoa etäopetuksessa. Tuen tulee seurata oppilasta myös kotiin. Äärimmillään tilanne johti hiljattain erään perheen kohdalla siihen, että oppilaan erityisen tuen päätös purettiin, jotta oppilas pääsi tarpeensa mukaiseen etäopetukseen. Samalla oppilas joutui luopumaan tukitoimista, jotka ovat tukeneet hänen koulunkäyntiään.  Tämä saattaa vaarantaa tuen saamista jatkossa. 

Keväällä 2020 osa kuulovammaisista oppilaista koki etäopiskelun jopa helpompana, kun luokan hälyäänet jäivät pois. Eri puolella Suomea syntyi hyviä uusia käytäntöjä yhdenvertaisuuslain mukaisen kohtuullisten mukautusten toteuttamiseen. Etäopetuksessa opettajan ei tarvitse käyttää maskia, jolloin kuulovammaiset ja muutkin oppilaat voivat nähdä opettajan huulion ja ilmeet. Tämä helpottaa kaikkien oppilaiden kuulemista ja oppimista. Tämän lisäksi koulun on varmistettava, että oppilaan kuunteluolosuhteet ovat hyvät. Etätulkkaus sekä viittomakielellä että kirjoitustulkkauksena on kuluneen vuoden aikana kehittynyt paljon. Myös koulunkäynnin ohjaajan tai avustajan läsnäolo verkossa on tukenut hyvin etäopetusta.   

Annamme mielellämme lisätietoja.

Janet Grundström, toiminnanjohtaja, LapCI ry  
Riitta Lahtinen, kommunikaatiopäällikkö, Suomen Kuurosokeat ry
Anniina Lavikainen, kehittämispäällikkö, Kuuloliitto ry 
Pirkko Selin-Grönlund, eritysasiantuntija, Kuurojen Liitto ry  
Sari Suokas, toiminnanjohtaja, Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry