Kysely varhaiskasvatuksen ammattilaisille kuulovammaisen lapsen liikunnan opetuksesta

Jyväskylän yliopiston opiskelijat tekevät tutkimusta varhaiskasvatuksen henkilöstön kokemuksista kuulovammaisten lasten liikunnan opetuksesta. Vastaa kyselyyn!

Hei varhaiskasvatuksen ammattilainen!

Olemme kaksi varhaiskasvatuksen opiskelijaa Jyväskylän yliopistosta ja tutkimme varhaiskasvatuksen henkilöstön kokemuksia kuulovammaisten lasten liikunnan opetuksesta. Tutkimme kyseistä aihetta, koska hakiessamme tietoa kuulovammaisista lapsista varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa, huomasimme, että aihetta oli tarkasteltu liikunnan näkökulmasta suhteellisen vähän. Tutkimusta on myös tehty lasten kongitiivisen ja sosiaalisten taitojen kehityksen näkökulmasta, mutta ei niinkään kasvatuksellisesta näkökulmasta. Tutkielman ohjaajana toimii Riikka Iisakka (riikka.j.iisakka@jyu.fi

Kun puhumme kuulovammaisesta lapsesta, tarkoitamme henkilöä, jolla on jonkinasteinen tai- laatuinen kuulonalennus. Se voi olla lievää huonokuuloisuutta tai täydellistä kuuroutta.Valitsimme käsitteen kuulovammainen, sillä suurimmassa osassa tutkimuksia ja artikkeleita käytetään kyseistä termiä (engl. hearing impaired). Tiedostamme käsitteen mahdollisen leimaavuuden, mutta koemme sen relevanttina käsitteenä, sillä se kattaa suuren kirjon kuulorajoitteita.

Kysely koostuu taustakysymyksistä sekä tutkimuksen aiheisiin liittyvistä kysymyksistä. Tutkimuskysymykset koostuvat avoimista kysymyksistä. Vastaaminen vie aikaa noin (15-20 min). Kyselyyn vastataan nimettömästi, eikä yksittäisiä henkilöitä voi yhdistää tuloksiin. Aineistoa käsitellään luottamuksellisesti ja se hävitetään tutkimuksen valmistumisen jälkeen. 

Kiitämme aikasi käyttämistä kyselyymme. Jokainen vastaus on arvokas ja  vie tutkielmaamme eteenpäin.” 

Jos sinulle heräsi kysymyksiä, niin otathan yhteyttä: Tamara Liimatainen liimatsy@student.jyu.fi tai Sofia Pölkky polksizv@student.jyu.fi