Kuulovammaiset lapset kohtaavat haasteita erityisesti peruskoulussa ja vapaa-ajalla

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liiton elokuussa 2021 tekemän selvityksen mukaan kuulovammaisten lasten perheillä on erityisen paljon haasteita peruskoulun ja vapaa-ajan kanssa. Monet ongelmat johtuvat huonoista kuunteluolosuhteista, puutteellisista tukitoimista sekä haasteista sosiaalisissa suhteissa.

Peruskoulussa kuulovammaisilla on ongelmia kuunteluympäristössä. Huonon akustiikan lisäksi kuuntelemista vaikeuttavat suuret ryhmäkoot ja häly. Lasta saattaa nolottaa pyytää opettajaa toistamaan asioita. Opettajat eivät välttämättä osaa kohdata kuulovammaista lasta, tai käyttää tarpeellisia apuvälineitä opetuksessa. He eivät aina ymmärrä, että lapsella voi olla huonon kuulon lisäksi muitakin huonosta kuulosta aiheutuvia haasteita. Kuulovammaisten lasten vanhemmat ovat muistuttaneet opettajia tarvittavista tukitoimista. Monella perheellä on ongelmia myös avustajan saamisen tai avustajien vaihtuvuuden kanssa. Peruskoulussa ilmenevät ongelmat alkavat usein jo varhaiskasvatuksessa, ja monet niistä ovat seurausta inkluusiosta.

Kuulovammaiset lapset kohtaavat monenlaisia haasteita myös vapaa-ajalla, ja ne liittyvät usein lapsen sosiaalisiin suhteisiin tai harrastustoimintaan.  Kuulevat lapset eivät välttämättä aina osaa, jaksa tai ymmärrä ottaa huomioon kuulovammaista kaveriaan. Asioiden selittäminen moneen kertaan tai rautalangasta vääntäminen turhauttaa muita lapsia. Päiväkodin ja koulun kuunteluympäristöt uuvuttavat kuulovammaisen lapsen, eikä hänellä välttämättä ole enää energiaa päivän jälkeen lähteä harrastamaan. Sopivan harrastuksen löytäminen voi olla hankalaa. Usein vanhemmat joutuvat itse perehdyttämään harrastusryhmän vetäjiä kuulovammaisen lapsen kohtaamiseen ja hänen kanssaan toimimiseen. Lisäksi viittomakielen tulkin saaminen harrastuksiin on haastavaa.

Peruskoulun ja vapaa-ajan pulmien lisäksi kuulovammaisten lasten ja heidän perheidensä kohtaamien haasteiden kirjo on suuri. Esimerkiksi Kelan kanssa ongelmia on ollut 30 %:lla perheistä. Yli puolet heistä on kohdannut ongelmia alle 16-vuotiaan vammaistuen kanssa. Muut ongelmat liittyvät kieleen ja kommunikaatioon, kuntoutukseen ja sairaaloiden tarjoamiin palveluihin, vertaistoimintaan osallistumiseen, jatkokoulutukseen ja ammatinvalintaan sekä tiedon saamiseen. Kuulovammaisten lasten perheiden tarvitsema tieto on hajallaan, ja he joutuvat usein etsimään sitä itse. Monet ovat saaneet tarvitsemansa tiedon vasta muilta kuulovammaisten lasten perheiltä löydettyään vertaistuen piiriin.

Kuulovammaisten lasten, nuorten ja perheiden oikeudessa saada tarvitsemansa palvelut, kuntoutus ja tuki ei ole tapahtunut merkittävää kehitystä aikojen saatossa, ja ongelmat alkavat olla jo ylisukupolvisia. Edelleen moni kuulovammainen joutuu vaatimaan heille kuuluvia oikeuksia, esimerkiksi esteettömyyteen, kieleen ja kommunikaatioon, kuntoutukseen, opetukseen ja varhaiskasvatukseen liittyen.

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liiton toteuttamaan kyselyyn saatiin vastauksia 72 kuulovammaisen lapsen perheeltä ympäri Suomea. Kysely on osa ”Hei, huomaa mut!” -kampanjaa, jonka kautta liitto pyrkii muistuttamaan kuulovammaisen lapsen oikeuksista ja tuomaan esille niitä haasteita, joiden kanssa kuulovammaisten lasten perheet kamppailevat arjessaan. Kyselyn tuloksia julkaistaan kampanjan toisella jaksolla 18.10.-31.10.2021.