Auta tutkijoita lasten kehitystä kuvaavien arviointimittareiden kokoamisessa

Tutkimme Oulun yliopistossa sitä, miten lasten kuulonvaraiset taidot kehittyvät. Selvitämme esimerkiksi hälyssä kuulemistaitojen iän mukana tapahtuvaa kehityskulkua.

Vanhempien kyselyvastausten perusteella pystymme määrittämään tiettyjä arviointimenetelmiä varten suomalaislasten tyypillisen kehityksen viitearvot. Se auttaa aikanaan kuulovammaisten lasten kuulonvaraisten taitojen kehitysviivästymien arvioinnissa sekä kuntoutuksen suunnittelussa ja seurannassa.

Tutkimukseen soveltuvat Oulussa asuvat lapset, jotka

  • omaksuvat suomen kieltä (vähintään toinen vanhemmista puhuu suomea), 
  • jotka ovat syntyneet täysiaikaisina (37. raskausviikolla tai myöhemmin)
  • joiden kuulo ja näkö ovat normaaleja ja joilla ei tällä hetkellä ole ilmastointiputkia korvissa
  • joiden kehitys etenee tyypilliseen tapaan

Tarvitsisimme nyt apua 4–5-vuotiaiden lasten perheiltä. Pyydämme vanhempia täyttämään taustatietolomakkeen ja lisäksi lapsestaan hänen kehitystään kuvaavan lyhyen sähköisen PEACH+-kyselylomakkeen. Sen lisäksi vanhempia pyydetään osallistumaan myös SSQ-P-kyselylomakkeen viitearvojen keräämiseen (siitä annetaan toinen tutkimustiedote ja ohjeet, kuinka toimia lapsen taitojen tarkkailemiseksi). Molemmat kyselylomakkeet täytetään 4–5-vuotiaiden osalta, jotta niiden antamaa tietoa kuulonvaraisista taidoista voidaan tarkastella rinnakkain.

Aivan aluksi teemme lapselle Oulun yliopistolla kuulonseulonnan ja muutamia sekunteja kestävän välikorvapaineen mittauksen, eli ohjelmaan kuuluu yksi käynti Linnanmaalla perheen kanssa sovittuna ajankohtana. Lapsi saa vaivan palkaksi elokuvalipun tai jonkin muun pienen muistamisen.

Aineisto kerätään tutkimustunnuksella varustettuna ja kaikki tulokset kootaan mm. ryhmäkeskiarvioiksi niin, ettei ketään lasta tai perhettä ole mahdollista tunnistaa.

Pyydämme ottamaan yhteyttä tutkimuksen vastaavaan tutkijaan, logopedian professori Kerttu Huttuseen, kerttu.huttunen(at)oulu.fi, puh. 050 477 6610. Kerromme tutkimushankkeesta tarvittaessa mielellämme lisää. Myös hankkeessa tekeillä olevia pro gradu -tutkielmia ohjaa tutkimuksen vastaava tutkija.

Kiitos, jos autat meitä tutkimustyössämme!