Kuulovammaisen lapsen oikeus olla ensisijaisesti lapsi ei toteudu yhdenvertaisesti

Kuulovammaisella lapsella on oikeus olla ensisijaisesti lapsi. Yhteiskuntamme ei kuitenkaan mahdollista tätä yhdenvertaisesti kaikille kuulovammaisille lapsille. Monet heistä joutuvat edelleen vaatimaan omia oikeuksiaan.

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry järjestää ”Hei, huomaa mut!” -kampanjan, jonka kautta liitto pyrkii muistuttamaan kuulovammaisen lapsen oikeuksista ja tuomaan esille niitä haasteita, joiden kanssa kuulovammaisten lasten perheet kamppailevat arjessaan. Kuulovammaisten lasten, nuorten ja perheiden oikeudessa saada tarvitsemansa palvelut, kuntoutus ja tuki ei ole tapahtunut merkittävää kehitystä aikojen saatossa. Moni asia on edennyt yhteiskunnassa, mutta edelleen moni kuulovammainen joutuu vaatimaan heille kuuluvia oikeuksia, esimerkiksi esteettömyyteen, kieleen ja kommunikaatioon, kuntoutukseen, opetukseen ja varhaiskasvatukseen liittyen.

Jokaisella perheellä on yksilöllisiä tarpeita, joita pitää kunnioittaa. On erittäin tärkeää, että yhteiskunta turvaa erityispalvelujen ja tukitoimien saatavuuden ja laadunvarmistuksen eri puolilla maata, sekä huolehtii esteettömyyden laaja-alaisesta vahvistamisesta ja lisäämisestä.  Kuulovammaisilla lapsilla on oikeus tasa-arvoiseen oppimiseen ja riittäviin tukitoimiin varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Vanhemmat tarvitsevat tukea esimerkiksi lapsen kielellisen ja kulttuurillisen identiteetin kehittämiseen. Perheet tekevät usein yksilöllisiä kielivalintoja, joita yhteiskuntamme tulee kunnioittaa, ja samalla varmistaa tuki erilaisille kommunikaatiotavoille, sekä taata apuvälineiden saatavuus ja toimivuus.

Liiton puheenjohtaja Ari Haaranen kertoo, että ”kuurolla ja huonokuuloisella lapsella on oikeus tulla kuulluksi ja kommunikoida muiden kanssa yhdenvertaisesti. Hänellä on oikeus oppia, leikkiä ja olla osallisena yhteisössään. Siksi aikuisten on varmistettava, että lapsi saa tietoa ikäänsä sopivalla tavalla ja on kunnioitettava lapsen oikeutta viestiä ja tulla ymmärretyksi omana itsenään.”

Moni kuulovammainen lapsi on ikäryhmässään ainoa kuulovammainen kotiseudullaan, jolloin varsinkin lapsen identiteetin ja itsetunnon kehityksen näkökulmasta on erittäin tärkeää, että hän pääsee tapaamaan muita samanikäisiä kuulovammaisia ja viittomakieltä käyttäviä lapsia. Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto tuo perheitä yhteen kurssien, tapahtumien ja muun vertaistoiminnan kautta. Kuulovammaisten lasten perheet hyötyvät vertaistuesta –he tapaavat muita kuulovammaisten lasten perheitä, jakavat kokemuksia ja tietoa, ja muodostavat ystävyyssuhteita ja tukiverkostoja. Vertaistuella voidaan täydentää yhteiskunnan palvelujärjestelmää ja siinä olevia puutteita, kuten tiedonsaantia. Kuulovammaiset lapset saavat vertaisuuden kautta positiivisia kokemuksia vuorovaikutuksesta, joita heidän voi olla vaikeampi saada omassa arjessaan.

”Hei, huomaa mut!” -kampanjan aikana kerätään ja julkaistaan tietoa niistä haasteita, joita kuulovammaiset lapset perheineen arjessaan kohtaavat. Kampanja on kaksiosainen ja jatkuu lokakuussa.

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry on vuonna 1963 perustettu valtakunnallinen järjestö, joka on tarkoitettu kaikille perheille, joissa on kuulovammainen lapsi tai nuori. Tarjoamme vertaistukea ja tapahtumia ympäri Suomen sekä tietoa ja edunvalvontaa. Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitolla on 10 jäsenyhdistystä ympäri Suomen. Liiton toimisto sijaitsee Helsingissä.