Anträ-kurs

ANTRÄ-kursen är en veckoslutskurs för svenskspråkiga familjer med hörselskadade barn. Kursen ordnas i samarbete med DHBS, Döva och hörselskadade barns stödförening rf.

Kursen inriktar sig på kamratstöd för svenskspråkiga familjer med hörselskadade barn. Vuxna och barn har skilt program.

Vem riktar sig kursen till?

Alla svenskspråkiga familjer med hörselskadade barn i Finland är välkomna på kursen.

När och var?

1.-3.10.2021 Varalan urheiluopisto, Tammerfors

Program

Mer information finns här http://www.dhbs.fi/

Anmälning

Anmälning senast 9.9.2021

Betalning och avbokingsvillkor

Pris för medlem i HBFF rf eller dess medlemsförening (t.ex. DHBS rf): 80 €/vuxen, 10 €/barn, gratis för hörselskadade barn. Pris för icke-medlem: 100 €/vuxen, 12,50 €/barn, gratis för hörselskadade barn.

Eventuell avbokning bör göras så snabbt som möjligt till HBFF rf:s kansli: toimisto@klvl.fi Avbokning bör göras senast 14 dagar före kursen. Om man avbokar senare, debiterar vi kursens självriskandel. Vid sjukdomsfall debiteras inte självriskandelen, med då måste läkarintyg uppvisas.