Ylimääräinen syysliittokokous

Tervetuloa Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry:n ylimääräiseen syysliittokokoukseen, joka pidetään perjantaina 15.12.2023 klo 16.30 Teams-etäyhteydellä. 19.11.2023 pidetyssä syysliittokokouksessa valittiin kuusi hallituksen jäsentä vuosille 2024-2025, kun sääntöjen mukaan heistä yksi olisi pitänyt valita vain yksivuotiskaudeksi. Tästä asiasta päätetään tulevassa ylimääräisessä kokouksessa.

Yhdistyksen hallituksen virallisten nimenkirjoittajien tulee allekirjoittaa valtakirja, joka tulee toimittaa liiton toimistoon 12.12. mennessä.  

Kokouslinkki lähetetään kokousedustajille kokousaamuna.