Viittomakieli Varhaiskasvatuksessa -verkoston etätapaamiset jatkuvat lokakuussa

Mikä on uusi VASU? Mitä VASU-lomakkeella tehdään?

Tule mukaan Viittomakieli Varhaiskasvatuksessa -verkoston etätapaamiseen ma 10.10.2022 klo 18.00–19.30.

Opetushallituksen edustajat tulevat vieraiksemme yhteiseen varhaiskasvatusiltaan

 1. Lyhyt alustus VASU:sta ja lapsen tukeen liittyvistä asioista
  Kati Costiander (suomi) ja Charlotta Rehn (sve), Opetushallitus
 2. Jakaannutaan ryhmiin keskustelemaan lapsen tuesta käytännön tasolla:

  Suomalaista viittomakieltä käsittelevä ryhmä
  Vetäjänä Heidi Koivisto -Robertson Viittovat perheet ry:stä, mukana Kati Costiander Opetushallituksesta

  Suomenruotsalaista viittomakieltä käsittelevä ryhmä
  Vetäjänä Annika Aalto Kuurojen Liitosta, mukana Charlotta Rehn ja Gunilla Häggman
 3. Yhteenveto ja keskustelua yhdessä (tilaisuus päättyy 19.30)

Illan aikana jatketaan keskustelua siitä, miten perheet voivat kertoa kokemuksiaan ja mielipiteitään tai osallistua vaikuttamistyöhön muulla tavoin.

Ilmoittaudu to 6.10. klo 23:59 mennessä.

Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto, Kuurojen Liitto, Kuurojen Palvelusäätiö / Juniori-ohjelma sekä Viittovat Perheet. Tilaisuudessa on tulkkaus viittomakielelle.

TECKENSPRÅK INOM SMÅBARNSPEDAGOGIKEN – NÄTVERKSTRÄFFAR PÅ DISTANS FORTSÄTTER må 10.10.2022 kl.18.00-19.30

Vad är planen för småbarnspedagogik och vad ska man göra med den individuella planen?
Representanter från Ubildningsstyrelsen kommer som gäster till vår gemensamma temakväll.
1. Kort presentation av plan för småbarnspedagogiken och om stöd för barnet
Kati Costiander (fi) och Charlotta Rehn (sve), Utbildningsstyrelsen

2. Vi delar oss i två grupper för att diskutera stöd för barnet på praktisk nivå:

Grupp som behandlar det finska teckenspråket,
med ledning av Heidi Koivisto-Robertson, med även Kati Costiander

Grupp som behandlar det finlandssvenska teckenspråket,
med ledning av Annika, med även Charlotta Rehn och Gunilla Häggman från förskolan Snäckan

3. Sammanfattning och diskussion alla tillsammans (tillställningen avslutas kl. 19.30)

Anmälan senast söndagen den 6.10. kl. 23:59.

Tillfället arrangeras i samarbete av Hörselskadade barns föräldraförbund, Finlands Dövas Förbund, Dövas servicestiftelse/Juniori-programmet och Viittovat perheet. Tillställningens språk är finska och tillfället tolkas till finskt teckenspråk. I fall du önskar tolkning till finlandssvenskt teckenspråk kontakta Annika Aalto, annika.aalto@kuurojenliitto.fi.