Vastaa kyselyyn varhaiskasvatuksen kehittämisestä

KLVL esite8

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee lasten päivähoitoa koskevien säädösten uudistuksia. Asiaa taustoittaakseen ministeriö on avannut lasten
vanhemmille tai muille huoltajille tarkoitetun kyselyn varhaiskasvatuksen kehittämistarpeista.

Kyselyn tuloksia käytetään säädösvalmistelun ja varhaiskasvatuksen laajemman kehittämisen tärkeänä taustatietona. Kysely aukeaa 12.12.2013 ja sen viimeinen vastauspäivä on 19.1.2014. Vastata voi täällä.

Kyselyn teemat ja niihin liittyvät väittämät käsittelevät mm. varhaiskasvatuspalvelujen merkitystä ja toteutumista, toimintaa ja toimintaympäristöä sekä varhaiskasvatuksen toimivuutta ja palvelujen kehittämistä. Kyselyyn voi vastata suomeksi tai ruotsiksi. Tulokset julkaistaan keväällä.

Päivähoitoa ja varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistuksia valmistelee työryhmä, jonka määräaika päättyy helmikuun lopussa. Valmistelussa halutaan huomioida erityisesti lasten ja lapsiperheiden mahdollisuudet vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Lisäksi valmistelussa kuullaan muita sidosryhmiä.