Tule mukaan nostamaan nuorten ääni kuuluviin

Nuoret vaikuttajina -projektin tavoitteena on saada eri tavoin vammaisten tai erityistukea tarvitsevien nuorten / nuorten aikuisten ääni kuuluviin erityisesti koulutukseen ja työelämään liittyvissä asioissa ja vaikuttaa mahdollisiin epäkohtiin yhteiskunnassa.

Projekti etsii nyt erityisesti kuulovammasta nuorta aikuista, joka haluaisi vaikuttaa kuurojen ja heikkokuuloisten lasten, nuorten ja aikuisten koulutus- ja työllistymisasioihin. Juuri nyt olisi erityisen tärkeää saada mukaan joku, jolla on haasteita kuulemisen kanssa, sillä se on näkökulma, joka ryhmästä vielä puuttuu.

Mitä tehdään?

Kootaan noin kuuden nuoren tiimi, jossa kaikki saavat äänensä kuuluviin ja pääsevät ideoimaan projektia yhdessä alusta lähtien. Pidetään vapaamuotoisia suunnittelutyöpajoja / ryhmä- ja yksilöhaastatteluja, joissa etsitään projektiin aiheita nuorten omasta elämästä.

Keskitytään nuorten arjessa vastaan tuleviin tilanteisiin. Painopiste on erityisesti koulutukseen ja työelämään liittyvissä siirtymissä (kesätyöt, hakeminen opiskelemaan, opintojen aloittaminen, valmistuminen, siirtyminen työelämään yms.)

Tiimistä tehdään n. 3 hengen ryhminä vierailuja tahoille, joilla asioista päätetään ja joilla niihin vaikutetaan. Nuoret haastattelevat näiden tahojen edustajia yhteisen ideoinnin pohjalta. Vaikuttamistyön suunnittelija Elina Mäkikunnas hoitaa käytännön järjestelyt ja on aina mukana vierailuilla. Mahdollisia vierailukohteita ovat esim. Yhdenvertaisuusvaltuutettu, Työ- ja elinkeinoministeriö, Elinkeinoelämän keskusliitto yms.

Asioista, joita ideoinnin ja vierailujen yhteydessä nousee esiin, tehdään somenostoja ja julkaisuja; tuloksia tuodaan mahdollisimman konkreettisesti esiin, jotta nuorten tilanteelle saadaan näkyvyyttä yhteiskunnassa!

Keitä tarvitaan mukaan?

Eri tavoin vammaisia tai erityistukea tarvitsevia (mahdollisimman erilaisilla tavoilla liikuntarajoitteisia, aistivammaisia, autismin kirjoon kuuluvia yms.) nuoria / nuoria aikuisia (n. 16-26-vuotiaita).

Nuoria, jotka ovat erilaisissa elämäntilanteissa: jo mukana työelämässä, vasta miettimässä opiskelupaikkaa, aloittelemassa opintoja, opiskelemassa ehkä jo kolmatta ammattia … Olisi tärkeää saada erilaisia näkökulmia mukaan kuitenkin siten, että koulutus ja / tai työelämä tai näihin liittyvät haaveet ovat mukaan tulevalle nuorelle ajankohtaisia.

Olisi tärkeää saada mukaan uusia ääniä ja tarjota mahdollisuus heille, jotka eivät välttämättä toistaiseksi ole päässeet mukaan vaikuttamaan aktiivisesti asioihin.

Nuoria, jotka pystyvät aloittamaan projektissa loka-marraskuussa ja ehtivät osallistumaan siihen säännöllisesti (noin kerran kuussa joko livenä tai etänä + vierailut) loppukevääseen asti. Kuuden hengen ryhmä työskentelee vapaamuotoisesti ja joustavasti ja työskentelyssä voidaan hyödyntää etäyhteyksiä. Pääsääntöisesti toiminta tapahtuu kuitenkin pääkaupunkiseudulla. Vierailuja tehdään talven ja kevään aikana ja jokainen ryhmäläinen pääsee mukaan vähintään yhdelle vierailulle.

Mitä toiminnasta saa?

Tämä on ainutlaatuinen tilaisuus tuoda esiin asioita, joita yhteiskunnassa pitäisi kehittää sekä saada lisää huomiota jo olemassa oleville hyville käytännöille. Tässä projektissa sinua kuunnellaan ja pääset konkreettisesti tapaamaan henkilöitä, jotka yhteiskunnassa vaikuttavat.

VAMLAS palkitsee kaikki osallistujat lahjakorteilla ja korvaa 2-3 menopaluuta Helsinkiin sellaisille osallistujille, jotka tulevat mukaan pääkaupunkiseudun ulkopuolelta.

Saat uusia kontakteja ja pääset osaksi porukkaa, jossa on muita nuoria vaikuttajia. Jokaisen nuoren rooli ryhmässä on erittäin tärkeä, jotta nuorten erilaiset taustat ja tilanteet tulevat monipuolisesti huomioiduiksi.

Lisätietoja ja yhteydenotot: 

Elina Mäkikunnas
Vaikuttamistyön suunnittelija
Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö, Mikonkatu 8 A 9. krs, 00100 Helsinki
Puh. +358 44 7055 986, sähköposti elina.makikunnas@vamlas.fi