Opinnäytetyö kuulovammaisten lasten integraatiosta päiväkodeissa

Uusi kuulovammaisten lasten arkeen liittyvä sosiaalialan (varhaiskasvatus) opinnäytetyö on julkaistu Metropoliassa.

Nana Riutta & Mari Vankka tutkivat vanhempien näkemystä kuulovammaisten lasten integraation onnistumisesta päiväkodeissa Helsingissä. Opinnäytetyö on luettavissa Theseuksessa.

”Opinnäytetyön johtopäätöksenä todettiin, että vanhemmat toivovat kuulovammaisille lapsilleen pienempiä ryhmiä, joissa olisi pysyvä viittomakielentaitoinen tai tukiviittomia taitava henkilökunta. Vanhemmilla esiintyi myös toiveita kuulovammaisten lasten omasta ryhmästä, jossa heillä olisi aiheeseen perehtynyt ja kouluttautunut henkilökunta sekä vertaistukea. Toisena isona asiana tutkimuksesta kävi ilmi, kuinka itsenäisesti vanhemmat joutuvat etsimään ja kyselemään tietoa tukitoimista sekä apuvälineistä. Erilaiset vertaistukiryhmät sekä kolmas sektori ovat olleet suurimpana tiedonlähteenä vanhemmille.”

Tässä on tärkeää tietoa niin päiväkohtien johtajille kuin päättäjillekin. Integraatiolle pitää olla riittävästi resursseja, jotta se todella palvelee erityislasten perheitä.