Tekstipuhelupalvelun käyttö internetin kautta monipuolistuu

Tekstipuhelut ja tekstipuheluiden välityspalvelu tarjoavat kuuroille, kuulo-, kuulonäkö- ja puhevammaisille mahdollisuuden hoitaa asiointia muiden kansalaisten kanssa yhdenvertaisella tavalla.

Palvelua voi hyödyntää internetin kautta täysin maksutta. Tekstipuhelut onnistuvat nykyisin myös Android-matkapuhelimella ja lisäksi käyttäjillä on mahdollisuus saada palveluun liitettävä henkilökohtainen puhelinnumero, mikä mahdollistaa käyttäjälle myös omien puhelujen vastaanottamisen tekstipuhelupalvelun kautta.

Selkeä enemmistö käyttää tekstipuhelupalvelua nykyisin internetin kautta, sillä se on käyttäjälle maksutonta, eikä vaadi erillistä tekstipuhelinlaitetta tai modeemia. Internetpalvelun käyttöön riittää tavallinen tietokone, jossa on internetyhteys. Palvelu on osoitteessa www.tekstipuhelu.fi

Tekstipuheluja voidaan soittaa myös lankapuhelinverkossa erityisellä tekstipuhelinlaitteella. Puheluissa käytetään tällöin perinteistä tekstipuheluiden välityspalvelua, jossa soittava henkilö kommunikoi välittäjän kanssa tekstin tai puheen avulla ja välittäjä välittää viestin puhuttuna tai kirjoitettuna vastaanottajalle. Palvelua voidaan käyttää myös tietokoneeseen asennetulla tekstipuheluohjelmalla.

Tekstipuhelupalveluja voi käyttää myös kuuleva henkilö soittamalla palvelun numeroihin. Tällöin välittäjä välittää puheen tekstimuodossa puhelun vastaanottajalle.

Käytettävissä ympäri vuorokauden kolmella kielellä
Palvelut ovat käytettävissä 24/7 -periaatteella suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Palvelujen idea on, että teknisten sovellusten ja välittäjien avulla kuuro, kuulo-, kuulonäkö- tai puhevammainen henkilö voi hoitaa asiointia itsenäisesti ja muiden kansalaisten tavoin myös puhelimitse. Välittäjät ovat koulutettuja ammattilaisia ja heitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tekstipuhelupalvelun tarjoaa Raha-automaattiyhdistyksen tuella Kiinteistö Oy Valkea Talo, joka toimii kuulojärjestöjen monitoimitalona. Tekstipuhelupalvelua tuottaa ICT-palveluyhtiö Vakka- Suomen Puhelin Oy. Palvelun käytön edellyttämät laitteet myöntää yleensä käyttäjän kotikaupunki tai -kunta.

Tekstipuhelut onnistuvat myös matkapuhelimella
Tekstipuhelupalvelussa on uusi ominaisuus, jonka myötä tekstipuhelu onnistuu nykyisin myös Android-matkapuhelimella, jossa on tietoliikenneyhteys. Sovelluksesta vastaa Euroopan johtava video- ja tekstiviestinnän palvelualustojen kehittäjä, nWise. Tekstipuhelu matkapuhelimella helpottaa ja lisää asioinnin mahdollisuuksia ajasta ja paikasta riippumatta

Oma numero mahdollistaa myös puheluiden vastaanottamisen palvelun kautta
Internetpalvelun uusimpana ominaisuutena on käyttäjille tarjottava henkilökohtainen numero, joka liitetään tekstipuhelupalveluun. Oman puhelinnumeron käyttö on toistaiseksi sidottu tietokoneeseen, mutta palvelua kehitetään jatkuvasti.

– Tämä on merkittävä parannus, sillä aiemmin internetin kautta toimiva palvelu on mahdollistanut käyttäjälle vain puheluiden soittamisen välittäjän kautta, ei omien puhelujen vastaanottamista,
IT-asiantuntija Mariano Mineo Suomen Kuurosokeat ry:stä iloitsee.

Henkilökohtainen numero, johon kuurolle, kuulo-, kuulonäkö- tai puhevammaiselle voi soittaa suoraan nopeuttaa ja helpottaa kaikenlaista asiointia. Numeron ja soittopyynnön voi jättää esimerkiksi lääkärikeskusten ajanvaraukseen ja virastoihin ja sitä voi käyttää käyntikorteissa.
– Kuulevan henkilön kynnys asioida kuuron, kuulo-, kuulonäkö- tai puhevammaisen kanssa varmasti madaltuu. Tekstipuhelupalvelu on erittäin helppo ja toimiva tapa kommunikoida, mutta ennakkoluulot nostavat usein kynnystä asioida näin päin, Mineo toteaa.

Internetpalvelun käyttö kasvanut rajusti
Enemmistö käytti palvelua aiemmin perinteisillä puhelimilla, mutta kolmen viimeisen vuoden aikana internetpalvelun käyttö on kasvanut peräti yli 140 prosenttia. Tekstipuhelupalveluun tuli internetpalvelun kautta viime vuonna puheluja jo yli 16 000, kun vastaava määrä vuonna 2009 oli alle 7000. Internet-palvelun suosion kasvu on helppo ymmärtää, sillä sen kautta palvelua voi hyödyntää täysin maksutta ja tavallisella tietokoneella, jossa on internetyhteys.

Lisätietoa antavat:

Toimitusjohtaja Teuvo Jyrkinen, Kiinteistö Oy Valkea Talo
Puh. 050 537 9411, teuvo.jyrkinen @ valkeatalo.fi

IT-asiantuntija Mariano Mineo, Suomen Kuurosokeat ry
Puh. 040 849 4467, mariano.mineo @ kuurosokeat.fi

Ryhmäpäällikkö Sari Selin, Vakka-Suomen Puhelin Oy
Puh. 045 234 0165, sari.selin @ vsp.fi