Audionomikoulutus on päättymässä

Nykyisen muotoinen audionomikoulutus eli kuulontutkijakoulutus on päättymässä, koska ammattikorkeakoulujen tarjoamien täydennyskoulutusten rahoitus loppuu vuoteen 2014 mennessä. Tämä aiheuttaa merkittäviä ongelmia kuulonhuollon palvelujen toteuttamisessa, sillä audionomit ovat välttämätön kuulonhuollon alalla toimiva ammattikunta.

Suomen audiologian yhdistys kutsui kuulo- ja opetusalan toimijoita neuvotteluun, joka pidettiin Helsingissä 27.11.2012. Kokouksessa päädyttiin muodostamaan moniammatillinen työryhmä, jonka tehtäväksi asetettiin esityksen laatiminen opetusministerille audionomikoulutuksen järjestämisestä jatkossa. Työryhmä kerää allekirjoituksia audionomikoulutuksen säilyttämiseksi.