Sari Suokkaasta uusi toiminnanjohtaja

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry on valinnut uudeksi toiminnanjohtajakseen Sari Suokkaan Vantaalta.
Sari on kokenut järjestöalan toimija. Hän työskenteli valtakunnallisen nuorisojärjestön pääsihteerinä 1994–2011, jolloin toimenkuvaan kuuluivat strateginen suunnittelu, operatiivinen johtaminen sekä vastuu taloudesta ja varainhankinnasta.
Tällä hetkellä Sari toimii vapaaehtoistyön koordinaattorina Ensi- ja turvakotien liiton Vapaaehtoistyötä ja osallisuutta -hankkeessa, jossa hän luo edellytyksiä liiton jäsenyhdistysten kansalais- ja vapaaehtoistoiminnan kehittämiselle ja tukee yhdistyksiä sen toteuttamisessa.

Sari aloittaa toimessaan 1.3.2014.

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry:n hallitus ja henkilöstö toivottavat Sarin sydämellisesti tervetulleeksi!