Kela keskittää tulkkauksen välitys- ja etätulkkauspalvelut Turkuun

Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu siirtyi kunnilta Kelan hoidettavaksi 1.9.2010. Kela järjestää tulkkauspalveluja kuulovammaisille, kuulonäkövammaisille ja puhevammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat vammansa vuoksi tulkkausta muun muassa työssä käymiseen, opiskeluun, asiointiin ja harrastuksiin. Kelan tulkkauspalvelua käyttää noin 5 200 asiakasta.

Vuoden 2014 alusta Kela keskittää välitystoiminnan Kelan Vammaisten tulkkauspalvelukeskukseen (VATU-keskus) Turkuun. Yksikön tehtäväksi siirretään 1.1.2014 alkaen myös etätulkkauspalvelun tuottaminen.

Yhdenmukainen palvelu asuinpaikasta riippumatta

Välitystoiminta siirretään Kelalle, koska tästä katsotaan olevan paljon hyötyä asiakaspalvelun ja toiminnan kehittämisen kannalta.  Kela myöntää asiakkailleen oikeuden tulkin käyttöön ja järjestää tarvittavat tulkkauspalvelut, joten on luontevaa, että myös tulkkien välityspalvelu hoidetaan keskitetysti Kelasta.  Siirrolla halutaan varmistaa asiakkaille yhdenmukainen palvelu asuinpaikasta huolimatta.

Etätulkkauspalvelun kehittäminen jatkuu

Etätulkkauksen järjestämiseen on liittynyt monenlaisia haasteita. Tästä syystä myös etätulkkauksen tuottaminen päätettiin siirtää Kelan omaksi toiminnaksi ja rakentaa uuden välityskeskuksen tiloihin studiot etätulkkausta varten.  Etätulkkauksessa tulkkausstudioiden laitteilla, etätulkkausohjelmalla ja tietoliikenneyhteyksillä on ratkaiseva merkitys palvelun onnistumiseen eli erityisesti kuvan laatuun. Kelan omana toimintana voidaan kehittää ja testata kaikkia palvelun laadun kannalta olennaisia asioita.

Työntekijöillä on monipuolista osaamista

Välitystoiminnan ja etätulkkauksen tuottamista varten on rekrytoitu VATU-keskukseen 31 uutta toimihenkilöä, joista noin puolella on tulkkitausta. Rekrytoinnissa kiinnitettiin erityistä huomiota monipuoliseen osaamiseen ja asiakaskuntamme erityistarpeiden ymmärtämiseen.  Ennen toiminnan alkua uudet toimihenkilöt saavat laajan perehdytyksen ja koulutuksen tehtäviinsä. Tavoitteena on tuottaa asiakkaille Kelan palvelumallin mukaista laadukasta ja jatkuvasti kehittyvää palvelua. Välitystoimintaa varten Turussa sijaitsevan VATU-keskuksen toimitiloja on myös laajennettu.

 Miten Kelan välityskeskus palvelee?

Välitystoiminnan siirto Kelan palveluksi näkyy asiakkaille vuoden 2014 alusta pidempinä palveluaikoina sekä välityksessä että etätulkkauksessa. Tulkkaustilauksen tekeminen tulee myös joustavammaksi, koska tulkkaustilauksen voi tehdä myös illalla ja viikonloppuna ennalta arvaamattomaankin tapahtumaan. Välityskeskus voi aloittaa tällöin tulkin hakemisen heti tilauksen saavuttua. Erillistä päivystävää välityskeskusta ei enää ole.

Suurin asiakkaalle näkyvä muutos välitystoiminnan siirrossa on välityskeskuksen yhteystietojen muuttuminen ja henkilökohtaisen asiointimahdollisuuden poistuminen. Uusista palveluajoista ja välityskeskuksen yhteystiedoista tiedotetaan jokaiselle asiakkaalle joulukuussa lähetettävällä kirjeellä. Etätulkkausta käyttävä asiakas voi jatkossa hoitaa etätulkkausasioinnin ja tulkkaustilauksen tekemisen samalla yhteydenotolla.

Kelan välityskeskuksen palveluajat  1.1.2014 alkaen:

ma-pe klo 7.30-20.00

la klo 8.00-15.00

su ja pyhinä klo 9.00-13.00

Etätulkkauksen palveluajat vahvistetaan myöhemmin.

Mistä saa lisätietoa muutoksista?

Kela uudistaa vammaisten tulkkauspalvelua koskevat nettisivut loppuvuoden aikana ja uudistettu www.kela.fi/vatu -sivusto julkaistaan 1.1.2014. Lisäksi tulkkauspalveluiden esite päivitetään sekä julkaistaan uusi esite etätulkkauksesta.