Eduskunta hyväksyi vammaispalvelulain

​Vammaispalvelulaki hyväksyttiin täysistunnossa 1.3.2023.

Lain tarkoituksena on toteuttaa vammaisen henkilön yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja osallistumista yhteiskunnassa sekä ehkäistä ja poistaa niiden toteutumisen esteitä. Lisäksi lain tarkoituksena on tukea itsenäistä elämää ja itsemääräämisoikeuden toteutumista sekä turvata yksilöllisen tarpeen ja edun mukaiset, riittävät ja laadultaan hyvät palvelut. [Lähde: eduskunta.fi]

Lue sosiaali- ja terveysvaliokunnan tiedote vammaispalvelulaista