Viittomakielinen rippikoulu 2019

Valtakunnallinen viittomakielinen rippikoulu järjestetään vuoden 2019 aikana, mikäli vähintään 8 nuorta ilmoittautuu mukaan. Rippikoulu käydään yleensä sinä vuonna, kun nuori täyttää 15. Vuonna 2019 rippikouluun voivat osallistua v. 2004 tai sitä ennen syntyneet nuoret.

Tilanne on se, että kuuroja nuoria on maassamme melko vähän, tämän takia joudumme miettimään tilannetta ilmoittautumisten jälkeen. Varsinainen leiriaika on kuitenkin jo tiedossa. Se on 2.-10.6.2019, paikka on Iso-Syöte. Konfirmaatiosta sovitaan leiriläisten ja heidän perheidensä kanssa.

Koska viittomakielisen rippikoulun järjestyminen on epävarmaa, jokaisen nuoren on syytä ilmoittautua myös oman seurakuntansa rippikouluun.

Ilmoittautuminen viittomakieliseen rippikouluun tapahtuu 21.12.2018 mennessä kuurojenpappi Petri Majatielle. Ilmoittautumisen voi tehdä vapaamuotoisesti, kertomalla nimensä, yhteystietonsa, kotiseurakuntansa sekä syntymäaikansa. Tiedot voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen: petri.majatie@evl.fi tai viestillä numeroon 0400824039. Otan myöhemmin yhteyttä.

Vuoden 2019 rippikoulusta vastaavat kuurojenpapit: Päivi Liiti, Petri Majatie ja Marja Saukkonen

Päivi Liiti
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli 
PL 85, Ojakatu 1, 90100 Oulu 
paivi.liiti(a)evl.fi, p. 044 7555554 

Petri Majatie 
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli 
Hämeenkatu 13, 20500 Turku 
petri.majatie(a)evl.fi, p. 0400 824039 

Marja Saukkonen  
Lapuan Hiippakunnan toimisto 
Kauppakatu 19 C, 40100 Jyväskylä 
marja.saukkonen(a)evl.fi, p. 0400 241401