RAY:n avustukset vuodelle 2015

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto saa ensi vuodelle Raha-automaattiyhdistykseltä 253 000 euron yleisavustuksen ja 82 000 euron kohdennetun toiminta-avustuksen vertaisperhekurssien järjestämiseen. Avustukset ovat samansuuruisia kuin viime vuonna.ray_tukee_hyvia_tekoja_27871

KLVL:n ja LapCi ry:n Kuuloavain-hankkeelle ei myönnetty jatkorahoitusta. KLVL haki yleisavustukseen korotusta viestintänsä edistämiseksi, mutta sekään ei mennyt läpi.

RAY:n avustuksissa painottuivat ensi vuodelle tuki ja ennaltaehkäisevä toiminta elämän kriisitilanteissa. Avustuksia kohdistetaan myös aikaisempaa enemmän nuorten työllisyyttä ja ikääntyneiden toimintakykyä edistäviin hankkeisiin. Avustuksilla pyritään tukemaan myös haasteellisissa elämäntilanteissa olevia lapsiperheitä.

RAY:n painotukset lienevät seurausta muun muassa julkisuudessa kuluvana vuonna olleista perhesurmista ja niiden aiheuttamasta keskustelusta sekä nuorten heikosta tilanteesta työmarkkinoilla.

KLVL:n toimiston väki ja hallitus viimeistelevät liiton budjetin vastaamaan saatuja avustuksia.