Ratkaisuja toisen asteen opiskeluun

Kuuloliitto on käynnistänyt syyskuun alussa Yhdenvertaisuus ja osallisuus toisen asteen opiskelussa -hankkeen (2012–2014), jossa myös KLVL ry on mukana. Hankkeessa kartoitetaan huonokuuloisten ja viittomakielisten opiskeluun liittyviä haasteita ja pyritään kehittämään ratkaisuja opiskelun tukemiseen.

Nykyisellään nuoret joutuvat usein itse toimimaan oman opetuksensa asiantuntijoina, kun oppilaitoksissa ei aina ole riittävästi tietämystä opetusmenetelmistä ja -järjestelyistä.

KLVL ry:n lisäksi hankkeessa ovat yhteistyökumppaneina Kuurojen Liitto ja Kuurojen Palvelusäätiö. Hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja liittyy lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaan.

Lisätiedot:
Erityisasiantuntija Juha Hietala
juha.hietala @ kuuloliitto.fi
+358 50 569 7978