Puheenjohtajaehdokkaiden esittelyt

KLVL ry:n syysliittokokouksessa valitaan yhdistykselle uusi hallitus ja puheenjohtajisto. Syysliittokokous järjestetään 15.11. Siilinjärvellä perhepäivien yhteydessä. Puheenjohtajaehdokkaiksi ovat asettuneet Olli Vesterinen pääkaupunkiseudun Kuulovammaisten Lasten Tuki ry:stä ja Irja Seilola Keski-Suomen Kuulovammaisten Lasten Tuki ry:stä. Tässä puheenjohtajaehdokkaiden esittelyt:

OlliVesterinen

Olli Vesterinen

IMG_3964

Irja Seilola

Olli Vesterinen (luokanopettaja, kasvatustieteen tohtori) on Helsingistä ja työskentelee Helsingin yliopistolla tutkijana. Perheeseen kuuluu lisäksi Riikka (Pöyhönen) ja Iiris (4 v.), jolla on implantit ja toisena kielenä viittomakieli. Olli on toiminut koulutusalan järjestöjen hallituksissa, eri hankkeiden ohjausryhmissä sekä puheenjohtajana Mediakasvatusseura ry:ssä vuosina 2013-2015. Nykyinen työ on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Koulu Kaikkialla -hankkeessa. Olli on säännöllisesti esiintynyt mediakasvatuksen asiantuntijana niin eri toimielimissä kuin mediassakin. Kansainvälistä kokemusta hänellä on eri työkomennuksista ulkomaille ja kansainvälisistä projekteista ja konferenssimatkoista.

Ollin ajatuksia KLVL:sta:
”Kuulovammaisten lasten vanhempain liitto on tilanteessa, jossa erilaisten kuntoutumispolkujen näkökulmasta jäsenten tilanteet ovat hyvin moninaiset. Jokainen perhe on hieman eri tilanteessa ja, ajoittain ainakin, myös eri polulla. Samaan aikaan jäsenillä on yhä enemmän annettavaa toisilleen. Liiton pitää jäsenjärjestöineen löytää toimintamuotoja, joiden kautta vanhemmat tavoittavat tärkeän ja ajankohtaisen tiedon, vaikuttamisessa tunnistetaan yhteiset tavoitteet, järjestökentällä vahvistutaan yhteistyöllä ja lapset edelleen kohtaavat vertaisiaan.”

”Meidän perheen kokemukset reilun neljän vuoden ajalta ovat jo pitkään olleet positiivisen puolella. Olemme saaneet paljon hienoja yhteisöllisyyden kokemuksia, tutustuneet uusiin asioihin ja ihmisiin ja löytäneet esimerkiksi viittomakielen kautta tärkeää kulttuurista pääomaa ja oppimisen iloa. Samalla kuitenkin perheet tarvitsevat tukea kuntoutukseen ja jaksamiseen, valintojen tekemiseen ja asioiden ajamiseen. Näissä tukipalveluissa toivon liiton alla työtä tehtävän laadukkaasti ja näkyvästi. Itsestäni, perheestämme ja KLVL-ajatuksistani kerron mielelläni lisää 🙂 ”

Olli Vesterinen
ovesteri@gmail.com
040-8203223
Ollin LinkedIn profiili

Hei,

Olen kuulovammaisten lasten ja nuorten erityisluokanopettajana toimiva Keski-Suomessa asuva 40-vuotias huonokuuloinen nainen, Keski-Suomen KLT ry:n jäsen. Perheessäni on kolme lasta, joista 2 on kuulovammaista. Kokemukseni kuulovamma-alalta on moninainen. Olen työskennellyt aikaisemmin kuulovammaisten koulussa Helsingissä, jonka jälkeen oli viisi vuotta KLVL:ssä työntekijänä. Lisäksi olen välillä ollut Kuurojen Liiton kehitysyhteistyö hankevastaavana vuoden. Jyväskylään muuttoni jälkeen olen toiminut ja toimin edelleen jonkin verran Lapsiasiavaltuutetun toimiston kanssa yhteistyössä kuulovammaisten lasten ja viittomakielisten lasten asioissa, Jyväskylän yliopiston viittomakielen keskuksessa tutkimusapulaisena ja nyt Valteri oppimis- ja ohjauskeskuksessa, Onervan toimipisteessä erityisluokanopettajana. Taustani tuo laajan osaamisen viittomakieli- ja kuulovamma-alalta.

KLVL:n puheenjohtajuus antaa haasteen, johon tartun innolla, mikäli pääsen valituksi. Koen, että kokemukseni liiton työntekijänä tuo lisäymmärrystä KLVL.n eteenpäin kehittämisessä. Liiton historiaan mahtuu monia hetkiä, joista voi ammentaa voimaa, ja paljon asioita, joita täytyy kehittää. KLVL:n liittohallituksessa olen ollut kaksi kautta ja näin ollen minulla on vahva ja monipuolinen kuva KLVL:n toiminnasta nykyhetkessä. Hallitustyöskentelyssä olen päässyt jo hyvin kehittämään liiton tulevaisuutta strategiapäivissä sekä vertaistyön ja edunvalvonnan työryhmissä. Lisäksi olen ollut Kuuloavaimen-ohjausryhmässä koko hallitustyöskentelyni ajan.

Tärkeänä asiana näen myös kentällä olevan jäsenistön innostaminen mukaan, niin, että mahdollisimman monella olisi todella mahdollisuus osallistua KLVL.n toimintoihin.  Vertaistuki ja myös edunvalvonta koskettaa koko perhettä, niin lapsia kuin aikuisia. Meidän aikuisten täytyy muistaa, että ilman kuulovammaisia lapsia ei tätä liittoa olisi.  KLVL:n vahvuutena näen vahvan verkoston kaikkiin kuulovamma-alan toimijoihin. Yhteistyötä tulee jatkaa ja kehittää kaikkien kuulovamma-sektorien kanssa. Lisäksi meidän tulee huomioida yhä laajempi jäsenperheiden kirjo kentän muuttuessa sekä kehittää uusia tapoja jäsenistön kohtaamisille.

Kaikki yhdessä toimimaan!

Tapaamisiin,

Ipa, Irja Seilola
0400523225
irja.r.seilola@student.jyu.fi