Kysely: Kuurojen ja huonokuuloisten lasten osallistaminen vertaistoiminnan tilaisuuksissa

Vastaa opinnäytetyökyselyyn, jonka tavoitteena on analysoida lasten/nuorten tasavertaisuuta, tilaisuuden saavutettavuutta ja lasten/nuorten osallistamista tilaisuudessa.  

Hei!

Opiskelemme Humanistisessa ammattikorkeakoulussa 4. vuosikurssilla viittomakielen tulkeiksi.  Opinnäytetyömme tavoitteena on analysoida lasten/nuorten tasavertaisuuta, tilaisuuden saavutettavuutta ja lasten/nuorten osallistamista tilaisuudessa. 

Opinnäytetyön nimi: Kuurojen ja huonokuuloisten lasten osallistaminen vertaistoiminnan tilaisuuksissa

Keräämme tietoa kyselylomakkeella. Toivomme vastauksia perheiltä, lapsilta ja nuorilta, jotka ovat osallistuneet kuulo- ja viittomakielialan järjestöjen järjestämään vertaistoimintaan. Kyselylomakkeeseen vastataan nimettömästi ja tiedot käsitellään luottamuksellisesti ja anonyymisti. Käytämme vastauksia opinnäytetyön teossa, jonka tuloksia hyödynnetään vertaistoiminnan tilaisuuksien saavutettavuuden kehittämiseksi. Olisimme kiitollisia, jos voisitte vastata seuraavaan lyhyeen kyselyyn. Kyselyyn vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Mikäli sinulla tulee kysyttävää opinnäytetyöhön tai kyselyyn liittyen, voit olla meihin suoraan yhteydessä. 

Viittomakielen tulkki opiskelijat:  
Manda Lehikoinen,  manda.lehikoinen@humak.fi 
Nea Jumppanen , nea.jumppanen@humak.fi