Kuulovammaisten lasten kanssa toimivien lastentarhaopettajien on osattava viittomakieltä

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto haluaa kiinnittää huomiota kuulovammaisten lasten kanssa toimivien erityislastentarhanopettajien pätevyysvaatimuksiin.
Helsingin kaupunki hakee rekrytointi-ilmoituksella (ilmoitus jätetty: 12.09.2014) erityislastentarhanopettajaa, joka toimii kuulovammaisten lasten intregroidussa erityisryhmässä.

Työpaikan kelpoisuusehtona mainitaan erityislastentarhanopettajan koulutus tai soveltuva erityislastentarhanopettajan pätevyys. Kelpoisuusehdoissa ei kuitenkaan edellytetä viittomakielen taitoa tai tukiviittomien osaamista. Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto katsoo, että pystyäkseen kommunikoimaan erilaisten ja eri-asteisesti kuulovammaisten lasten kanssa, kelpoisuusehtona täytyisi olla viittomakielen taito tai edes tukiviittomien hallinta. Lapset voivat kommunikoida puhekielellä, viittomakielellä tai näitä yhdistäen sekä puhe- että viittomakielellä. Kuulovammaisella lapsella on oikeus saada opetusta, tulla kuulluksi ja ymmärretyksi omalla kommunikaatiotavallaan.

Näin ollen viittomakieltä käyttävien lasten kanssa työskentelevien kanssa edellytyksenä pitää olla opettajan viittomakielen taito, jotta vuorovaikutus lapsen ja aikuisen välillä voidaan turvata.

Lisätietoa:
Sari Suokas
sari.suokas@klvl.fi, 050 5613 752
toiminnanjohtaja
Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto