Kielitaidolla lisää itsevarmuutta

Kielten osaaminen mahdollistaa tutustumisen uusiin ihmisiin ja kulttuureihin. Kielitaito avaa myös uusia ovia työelämässä.

Englannin kielellä on maailmalla dominoiva asema ja englannin osaamista pidetään jo lähes itsestäänselvyytenä. Viittomakielisistä kuitenkin harvempi osaa amerikan viittomakieltä (ASL), joka on maailman käytetyin viittomakieli. Amerikan viittomakieltä käytetään ensisijaisena viittomakielenä Yhdysvalloissa, Kanadassa, osissa Meksikoa ja sen murteita käytetään joissain Länsi-Afrikan maissa sekä osassa Kaakkois-Aasiaa.

Vaikka puhuttu kieli luonnistuisikin, sitä ei voi kaikissa tilanteissa käyttää. Esimerkiksi kovassa metelissä, kriisitilanteissa tai vaikka sukeltaessa on tärkeää pystyä kommunikoimaan. Amerikan viittomakieltä käytetään maailmalla englannin kielen tapaan lingua francana, kielenä, joka opetellaan oman äidinkielen lisäksi.

Kieliopintoja helposti verkossa

Suomessa on iltapäivä, kun Kanadassa vasta heräillään uuteen aamuun. Markus ja Joy Jarva antavat haastattelun Napille Zoomin kautta. Pariskunta tapasi aikanaan työn merkeissä ja vaikka työkuviot eivät Suomen ja Kanadan välisen aikaeron vuoksi järjestyneetkään, lensi Markus lopulta rakkauden perässä Kanadaan. Nyt pariskunta omistaa All About Sign Language -yrityksen, jonka kautta opetetaan amerikan viittomakieltä.

– Mielestäni on hyvin tärkeää, että suomalaiset viittomakieliset osaisivat myös vierasta viittomakieltä. Se tuo aivan erilaista itsevarmuutta esimerkiksi matkusteluun ja lisää myös turvallisuutta, kun hätätilanteessa pystyy kommunikoimaan, Markus toteaa.

Markuksen ja Joyn yritys tarjoaa myös ASL:n opetusta verkossa. Verkkosivuilla on myös lyhytkursseja ja kieltä voi opiskella, milloin ja missä tahansa omaan tahtiin. Opettajina toimii kansainvälinen joukko viittomakielisiä, jotka rakastavat opettamista. Keskeistä opetuksessa on oppimisen ilo. Opetuksen tarkoituksena ei ole saavuttaa tiettyjä sertifikaatteja tai osaamistasoja, vaan rohkaista vuorovaikutukseen.

Kommunikaatiotaidot ovat tärkeässä roolissa kaikilla elämän aloilla, työelämästä perhesuhteisiin. 

– Kielen osaaminen mahdollistaa myös uusia ihmissuhteita. Sitä voi löytää vaikka oman puolison, Markus hymyilee.

Lue lisää verkkosivuilta: www.allaboutsignlanguage.com

Tiedotustilaisuudet opiskelusta Zoomilla ke 6.10.2021 klo 19.00 Suomen aikaa ja ke 13.10.2021 klo 19.00 Suomen aikaa.

Luvassa rento tiedotustilaisuus, jossa voi kysellä amerikkalaisen viittomakielen opiskeluun liittyvistä asioista.

Zoom-linkit ilmeistyvät All About Sign Language www-sivuilla ja Facebookissa lähiaikoina.
Amerikkalaisen viittomakielen opiskelut alkavat lokakuun lopulla 2021!