Familjekurs 2023

Välkommen med och lär känna andra svenskspråkiga familjer med hörselnedsättning på Familjekurs 2023.

Familjekursen är en veckoslutskurs för svenskspråkiga familjer med hörselskadade barn. Kursen ordnas i samarbete med DHBS, Döva och hörselskadade barns stödförening rf.

Vem riktar sig kursen till?

Alla svenskspråkiga familjer med hörselskadade barn i Finland är välkomna på kursen.

När och var?

6.–8.10.2023 Hotell Sjundeå, Sjundeå

Programmet

Programmet inleds på fredag k. 17 med gemensam middag och pågar fram till söndag klo 13. Barnen har separat program tillsammans med erfarna lekledare.

För föräldrarna erbjuds expertföreläsningar, hörselrelaterad information och gemensamma diskussioner. Detaljerat programinfo kommer snart på vår hemsida www.dhbs.fi.

Anmälning

Sista anmälningsdag 31.8.2023.

Har du frågor om kursen så kontakta ordförande Camilla Pitkänen, cpitknen@yahoo.com

Betalning och avbokingsvillkor

Pris för medlem i HBFF rf eller dess medlemsförening (t.ex. DHBS rf): 80 €/vuxen, 10 €/barn, gratis för hörselskadade barn. Pris för icke-medlem: 100 €/vuxen, 12,50 €/barn, gratis för hörselskadade barn.

Eventuell avbokning bör göras så snabbt som möjligt till HBFF rf:s kansli: toimisto@klvl.fi Avbokning bör göras senast 21 dagar före kursen. Om man avbokar senare, debiterar vi kursens självriskandel. Vid sjukdomsfall debiteras inte självriskandelen, med då måste läkarintyg uppvisas.