Ensitiedon antamisen kansallinen suositus etenee

Ensitiedon antamisen kansallinen suositus on saanut myönteistä vastakaikua lääkäriseura Duodecimissä. Myös KLVL oli mukana allekirjoittamassa lapsiasiavaltuutetun tekemää aloitetta.

– Selvitämme mahdollisuutta siihen, että Duodecim yhdessämuiden toimijoiden kanssa voisi tarttua ehdotettuun ensitieto-aiheeseen ihan uudella lähestymistavalla. Päätöksiä aiheen toteuttamisesta voidaan odottaa syksyyn 2014 mennessä, Duodecimin Käypä hoito -suositusten päätoimittaja Jorma Komulainen kertoo.

– On tärkeää, että perheet saavat yhdenvertaisesti apua ja tukea haastavassa elämäntilanteessa. Valtakunnallinen suositus loisi perustan yhtenäiselle koulutukselle ja hyvälle käytännölle ensitiedon antamiseen, korostaa lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula.

Lue lisää Lapsiasiavaltuutetun tiedotteesta!