Edunvalvonta- ja viestintäkysely 2022

Vastaamalla kyselyyn autat meitä tavoittamaan kuulovammaisten lasten perheet paremmin, ja saamme arvokasta tietoa edunvalvonta- ja vaikuttamistyömme tueksi.

Tervetuloa vastaamaan Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry:n (KLVL) edunvalvonta- ja viestintäkyselyyn!

Kyselystä saamamme tieto auttaa meitä kehittämään toimintaamme niin, että pystymme palvelemaan ja tukemaan kuulovammaisia lapsia ja heidän perheitään mahdollisimman hyvin jatkossakin.

Selvitämme kyselyssä viestinnän osalta, miten hyvin tavoitamme kuulovammaisten lasten perheitä nykyisten viestintäkanaviemme kautta, ja minkälaista tietoa perheet kaipaavat meiltä.

Edunvalvonnan osiossa selvitämme, miten hyvin perheet saavat tarvitsemansa hoidon, kuntoutuksen ja palvelut sekä miten eri alojen ammattilaiset osaavat kohdata kuulovammaisen lapsen ja miten perheiden yksilölliset tarpeet otetaan huomioon. Meitä kiinnostaa myös mikä perheitä haastaa tällä hetkellä, mihin asioihin liiton toivotaan vaikuttavan edunvalvonnallaan, ja miten hyvin olemme pystyneet tukemaan meiltä apua pyytäneitä perheitä.

Vastausaikaa on 28.11.2022 saakka. Vastaaminen kestää arviolta noin 10 minuuttia ja se tapahtuu täysin anonyymisti. Lopussa voit jättää yhteystietosi, jos haluat osallistua arvontaan, jossa voi voittaa Finnkinon leffalippuja.

Kyselyn tulokset julkaistaan KLVL:n viestintäkanavissa vuoden 2023 alkuvuoden aikana.