Budjettiriihessä on turvattava sote-järjestöjen rahoitus

Valtiovarainministeriön budjettiesitys ensi vuodelle on kylmäävää luettavaa. Sosiaali- ja terveysalan järjestöiltä ollaan leikkaamassa peräti 127 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa 33 % leikkauksia järjestöjen avustuksiin. Sote-järjestöjen rahoituksen supistumisella olisi kauaskantoiset seuraukset heikoimmassa asemassa olevien erilaista apua ja tukea tarvitsevien ihmisten elämään.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAn kautta saatava avustus on elintärkeä Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitolle. Sen avulla liitto tarjoaa vertaistukea kaikille kuulovammaisten lasten perheille huolimatta kuulovamman laadusta, asteesta tai käytetystä kommunikaatiotavasta. Sen avulla jaetaan kuulovammaisten lasten perheisiin tietoa paitsi liiton ja sen 10 jäsenyhdistyksen tarjoamasta toiminnasta, myös yleisesti kaikesta kuulovammoihin ja niiden kanssa elämiseen liittyvästä. Avustuksella edesautetaan perheiden oikeutta saada tarvitsemansa palvelut, kuntoutus ja hoito. Sen avulla pidetään huolta siitä, että YK:n lapsen oikeuksien yleissopimukseen kirjatut asiat toteutuvat myös kuulovammaisen lapsen osalta.

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto järjestää vuosittain mm. 7–12 viikonlopun mittaista vertaisperhekurssia ja valtakunnallista tapahtumaa eri aiheista eri puolilla Suomea eri kuulovammaryhmille. Niissä lapset ja nuoret tapaavat toisia kuulovammaisia, jolla on valtava merkitys lapsen itsetunnon ja identiteetin kehitykselle. Aikuiset saavat kursseilta ja tapahtumista myös vertaistukea ja monipuolisesti ajankohtaista asiantuntijatietoa.

Liiton toiminta tavoittaa vuosittain noin 730 kuulovammaisen lapsen perhettä, yli 3600 kuulovammaista lasta, nuorta ja vanhempaa sekä satoja kuulovammaisten lasten ja nuorten parissa työskenteleviä eri alojen ammattilaisia. Viitisenkymmentä uutta perhettä löytää vuosittain mukaan toimintaan. Verkkosivumme sivunäyttöjä on vuosittain yli 25 000 kpl. Yhdessä LapCI ry:n kanssa ylläpitämässämme Kuuloavain.fi-tietoportaalissa vierailee vuosittain yli 82 000 henkilöä etsimässä tietoa.

Kuulovammainen lapsi ja nuori on yleensä ainoa kuulovammainen omassa elinpiirissään. Ainoa, joka joutuu pinnistelemään kuulonsa kanssa päivittäin. Ainoa, jolla ei välttämättä ole arjessaan vertaistaan kuulokaveria. Siksi on äärimmäisen tärkeää huolehtia siitä, että heillä ja heidän perheillään on jatkossakin mahdollisuus kokemusten vaihtoon, asiantuntija- ja kokemustiedon saamiseen sekä vertaistukeen.

#onneksionjoku #budjetti2021 #klvlry