Auta tutkijoita lasten puheen- ja kielenkehitystä kuvaavan arviointimittarin kokoamisessa!

Tutkimme Oulun yliopistossa sitä, miten lasten kielen- ja puheenkehitys iän myötä etenee. Vanhempien kyselyvastausten perusteella pystymme määrittämään LEESPQ-mittaria varten lasten tyypillisen kehityksen viitearvot. Se auttaa aikanaan lasten erilaisten puheen ja kielellisten taitojen kehitysviivästymien arvioinnissa sekä kuntoutuksen suunnittelussa ja seurannassa.

Tutkimukseen soveltuvat lapset, jotka

  • omaksuvat suomen kieltä (vähintään toinen vanhemmista puhuu suomea), 
  • joiden kuulo ja näkö ovat normaaleja ja
  • joiden kehitys etenee tyypilliseen tapa

Tarvitsisimme nyt apua 0–18 kk ikäisten lasten perheiltä. Pyydämme vanhempia täyttämään taustatietolomakkeen ja lisäksi lapsestaan hänen kehitystään kuvaavan lyhyen sähköisen LEESPQ-kyselylomakkeen. Aineisto kerätään tunnisteettomana, ja kaikki tulokset kootaan mm. ryhmäkeskiarvioiksi niin, ettei ketään lasta tai perhettä ole mahdollista vastauksista tunnistaa.

Tarkemman tutkimustiedotteen voi lukea, rastittaa suostumuksen tutkimukseen osallistumiseksi sekä täyttää taustatietolomakkeen ja lyhyen LEESPQ-kyselylomakkeen seuraavan linkin kautta.

Kerromme tutkimushankkeesta tarvittaessa mielellämme lisää, joten ota rohkeasti yhteyttä. Tutkimuksen vastaavana tutkijana toimii logopedian professori Kerttu Huttunen, kerttu.huttunen(at)oulu.fi, puh. 050 477 6610, Logopedian tutkimusyksikkö, PL 1000, 90014 Oulun yliopisto. Hän myös ohjaa mm. hankkeessa tekeillä olevia pro gradu -tutkielmia. Lisäksi tutkimushankkeessa toimii väitöskirjatutkijana Anna Kiviniemi-Pulli anna.kiviniemi-pulli(at)oulu.fi, puh. 050 309 4749.