Kuurojen kansanopistolla jokainen päivä on kansainvälinen

Hanna Niutanen-Di Renzo ja Atpinya Bunserm.

Teksti Jukka Vuorio

Kuva Elina Penninkangas

 

(Juttu on ensimmäisen kerran ilmestynyt Nappi-lehden numerossa 3/2017)

Helsingin Valkealla talolla sijaitseva Kuurojen kansanopisto on viittomakielinen oppilaitos, jossa opiskelee kuuroja, huonokuuloisia ja kuulevia opiskelijoita useista eri maista.

Kuurojen kansanopisto on Suomen ainoa oppilaitos, joka tarjoaa maahanmuuttajille opetusta viittomakielellä. Koulun arki on varsin kansainvälistä ja koulupäivien aikana useat kulttuurit kohtaavat päivittäin.

Syksyllä 2017 alkoi maahanmuuttajakoulutus kuuroille. Koulutuksen tarkoitus on on edistää yleisiä kotoutumista ja jatko-opintokelpoisuutta parantavia taitoja. Koulun maahanmuuttajakoulutuksessa on yli 30 opiskelijaa.

Thaimaalainen Atpinya Bunserm opiskelee toista vuotta Kuurojen kansanopistossa. Hän käyttää sisäkorvaistutetta ja keskustelee suomalaisella viittomakielellä.

–Etenkin koulun ensimmäinen vuosi oli todella mukava. Minusta on mukavaa, että koulupäivien aikana voi kohdata erilaisia kulttuureista tulevia nuoria, Atpinya sanoo.

19-vuotias Atpinya osasi ennen Suomeen saapumistaan thaimaalaista viittomakieltä, ja on nyt opetellut suomalaista viittomakieltä niin hyvin, että se sujuu jo melko sujuvasti.

Opiskelijat ovat täysi-ikäisiä, ja ikähaarukka vaihtelee kahdeksantoista ja noin viidenkymmenen ikävuoden välillä. Koulutuksen kesto on opiskelijan taustasta ja osaamistasosta riippuen yleensä kahdesta kolmeen vuotta.

Koulupäivien aikana opiskellaan muun muassa tietokoneen käyttöä, suomalaista viittomakieltä ja työelämään liittyvää suomenkieltä. Erityisesti opiskelussa huomioidaan yleisesti työelämään, yhteiskuntaan ja arkitaitoihin liittyviä seikkoja.

–Monet maahanmuuttajalinjan opiskelijoista jatkavat opintojaan ammattikoulussa, muutamat etenevät suoraan työelämään, kertoo Kuurojen kansanopiston opettaja Hanna Niutanen-Di Renzo.

–Joskus osa on vain vuodenkin, ja pääsee sitten töihin.

Vaikka viralliset tahot kuten TE-toimistot, Kela ja muut virastot yrittävät kertoa Kuurojen kansanopistosta kuuroille maahanmuuttajille, Niutanen-Di Renzon mukaan parhaiten tietoa koulusta leviää niin sanotun puskaradion kautta, kun opiskelijat kertovat koulusta omille tutuilleen.

–Koulu tunnetaan vaihtelevasti. Helsingissä koulu tunnetaan hyvin, mutta muualla Suomessa ei vielä niin hyvin, Niutanen-Di Renzo sanoo.

 

Haastatteluhetkellä elokuun loppupuolella koulun syyslukukausi on ollut käynnissä noin viikon.

–Kesälomalla jotakin ensimmäisen kouluvuoden aikana opittua ehti vähän unohtua, mutta nyt kaikki palaa jälleen mieleen. Varsinaisen opiskelun lisäksi mukavaa on myös se, että täällä tutustuu uusiin ihmisiin ja saa kavereita, Atpinya sanoo.

Kuluvana syksynä Kuurojen kansanopistolla on suomalaisten lisäksi opiskelijoita Lähi-Idästä, Aasian maista ja Afrikasta.

–Näiltä alueilta tulee suurin osa opiskelijoistamme. Jonkin verran on lisäksi myös Euroopasta, mutta ei monta. Suurin osa opiskelijoista on turvapaikanhakijoita tai pakolaisia, Niutanen-Di Renzo sanoo.

–Osa opiskelijoista on tullut muista syistä, kuten avioliiton tai muun syyn vuoksi.

Koska koulupäivien aikana niin useat kulttuurit kohtaavat, se aiheuttaa välillä myös yhteentörmäyksiä.

–Välillä joudutaan keskustelemaan siitä kuinka Suomessa toimitaan. Totuttelu vaatii aina vähän aikaa, Niutanen-Di Renzo kertoo.

Atpinya tuli Kuurojen kansanopistolle opiskelemaan, koska haluaa tulevaisuudessa työllistyä ravintola-alalle.

–Haluaisin työskennellä kokkina, mieluiten thaimaalaisen ruuan parissa. Myös tietokoneet kiinnostavat minua. Joka tapauksessa haluaisin tehdä työtä ravintolassa.

 

Kuurojen kansanopisto

*Sijaitsee Valkeassa talossa Helsingin Pohjois-Haagassa.

*Koulu on viittomakielinen ja monikulttuurinen ja siksi ainutlaatuinen.

*Koulu juhlii tänä vuonna 30. toimintavuottaan. Juhlat ja niihin liittyvät tapahtumat järjestetään Valkeassa talossa 2.-3. marraskuuta.

*Koulun opintolinjoja ovat viittomakielen linja, täydennyskoulutus viittomakielisille, maahanmuuttajakoulutus kuuroille sekä intensiivikurssit.

*Viittomakielen linjalla opiskelee kuulevia opiskelijoita, jotka haluavat oppia viittomakieltä.

*Koulutuslinjat ovat maksullisia. Opintoihin voi hakea Kelan opintotukea, ammatillista kuntoutusta tai opintoseteliavustusta.

*Kuurojen kansanopistossa on myös asuntola, jossa on mahdollista majoittua 1-3 hengen huoneissa.

 

www.kuurojenliitto.fi/fi/kuurojenkansanopisto

www.facebook.com/kuurojenkansanopisto

www.twitter.com/KKO_opisto