Vertais­tarinoita

Kokoamme tälle sivulle vertaistarinoita, joita jäsenperheemme ovat jakaneet kanssamme. Meille on tärkeää, että jäsenemme ymmärtävät, kuinka merkittävä vaikutus vertaistuella voi olla kuulovammaisen lapsen ja hänen perheensä elämään ja kehitykseen.

Vertaisuudesta voimavaroja arkeen

Kursseilla, perhepäivillä, kesäpäivillä ja leireillä on mahdollisuus tutustua muihin samankaltaisessa elämäntilanteessa oleviin perheisiin, siis vertaisiin. Erityisen tärkeitä nämä kohtaamiset ovat kuulovammaisille lapsille, jotka eivät arjessaan välttämättä muutoin kohtaa toisia samalla tavalla erityisiä lapsia.

Vertainen voi olla kuka tahansa samankaltaisessa elämäntilanteessa oleva – tärkeintä on halu kuunnella muita ja jakaa omia kokemuksiaan itsensä ja toisten hyväksi. Vertaistuki on tasa-arvoista ja kunnioittavaa vuorovaikutusta; tukea, apua ja kokemusten jakoa samankaltaisessa tilanteessa elävältä ihmiseltä toiselle. Vertaistoiminta perustuu kokemuksellisen asiantuntijuuden mahdollistamiseen ja vertaistuen äärelle kokoontumiseen.