Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu jatkuu normaalisti

Markkinaoikeus on kumonnut Kelan aiemmin tekemät hankintapäätökset vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta. Markkinaoikeuden päätös ei toistaiseksi vaikuta tulkkauspalvelun asiakkaisiin, eikä vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun tuottamisessa tapahdu välittömiä muutoksia.

Kela korostaa, että markkinaoikeuden päätöksellä ei ole välittömiä vaikutuksia vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluun. Asiakkaat tilaavat tulkit tavalliseen tapaan.

Markkinaoikeus on päätöksessään katsonut Kelan hoitaneen vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun hankinnan kilpailutuksen moitteettomasti yhtä asiaa lukuun ottamatta. Markkinaoikeus ei ole pitänyt hyväksyttävänä sitä, että tarjottavien tulkkien laatupisteiden saamisen edellytys oli se, että tulkit piti nimetä jo tarjousta jätettäessä.

Kelan tilintarkastajat ovat myös arvioineet hankintaa. Tässä arvioinnissa hankinnasta ei ole löytynyt korjattavaa.

Kela perehtyy markkinaoikeuden päätökseen tarkemmin ja päättää sen jälkeen jatkotoimista. Asiasta tiedotetaan lisää myöhemmin.

Lisäksi Kelan ylin johto on tänään päättänyt, että käynnissä olevan kuntoutuksen kilpailutuksen prosessi selvitetään. Selvityksen jälkeen päätetään, toteutetaanko kuntoutuksen hankinnat käynnissä olevan kilpailutuksen pohjalta.

Lue lisää

Lisätiedot markkinaoikeuden päätöksestä:
Hankintapäällikkö Hannamaija Haiminen, Kela
etunimi.sukunimi(a)kela.fi
puh. 050 5544305