Vastaa asiakasosallisuutta kartoittavaan kyselyyn ja vaikuta samalla vammaissosiaalityön kehittämiseen!

Kyselyssä kartoitetaan vammaispalvelujen asiakkaiden ideoita osallisuuden toteuttamiseksi vammaissosiaalityön asiakasprosessissa. Tavoitteena on, että kyselyn kautta mahdollisimman moni voisi osallistua asiakkaiden osallisuutta kartoittavaan tutkimukseen. Kysely on tarkoitettu kaikille vammaispalvelujen asiakkaille ympäri Suomen.

Kysely liittyy VamO-hankkeeseen, jossa tutkitaan ja kehitetään asiakasosallisuutta vammaissosiaalityössä.

Vastausaikaa on 30.9.2017 asti. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 15 minuuttia.

Kyselyjä on kaksi.

  1. Ensimmäinen on tarkoitettu täysi-ikäisille vammaispalvelujen asiakkaille.
  2. Toinen on tarkoitettu alle 18-vuotiaille vammaispalvelujen asiakkaille ja heidän perheilleen.

Lisätietoja hanketyöntekijöiltä

Heli Ronimus, projektisuunnittelija, Espoo, p. 043 827 0726, heli.ronimus@espoo.fi, VamO-hanke espoo.fi-sivustolla

Nelli Lindroos, kehittäjä-sosiaalityöntekijä, Rovaniemi, p. 016 322 6312, nelli.lindroos@rovaniemi.fi

Annina Heini, suunnittelija, Kynnys ry, p. 040 940 1399, annina.heini@kynnys.fi

VamO-hanke on valtakunnallinen ESR-rahoitteinen kehittämis- ja tutkimushanke, joka noudattaa sosiaalisen osallisuuden ja köyhyyden torjunnan toimintalinjaa (TL5). Hankkeen toiminta-aika on 1.9.2016–31.8.2019.

Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään yhdessä tutkijoiden, kehittäjätyöntekijöiden, sosiaalityöntekijöiden ja asiakkaiden kanssa vammaissosiaalityön erityisasiantuntijuutta, asiakasprosesseja ja asiakasosallisuutta. Hankkeen tavoitteena on mallintaa asiakasosallisuutta varmistava vammaissosiaalityön asiakasprosessin kuvaa kokoamalla, luomalla, testaamalla ja juurruttamalla toimivia sekä asiakasosallisuutta tukevia menetelmiä ja toimintakäytäntöjä vammaissosiaalityöhön.

Hankkeen osatoteuttajia ovat Lapin yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Invalidiliitto ry, Kynnys ry, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote), Eteva kuntayhtymä, Espoon kaupunki ja Rovaniemen kaupunki.